Till senaste kommentaren

Kan sponsring och kraftig rabatt vid köp av teknisk utrustning utgöra statsstöd?

Vi skall upphandla ett Videomikroskop till vårt Ellab här i Kiruna på Institutet för rymdfysik.

Innan vi skickat ut offertförfrågan så har ett företag hört av sig och är väldigt intresserade av att "Sponsra" eller sälja med väldigt kraftig rabatt ett sådant mikroskop till oss för att få använda oss i sin marknadsföring senare.

Vi skall nu ex. använda mikroskopet till lödning på kretskort som kommer finnas ombord på satellit med destination Jupiter. Jag förstår intresset med att få synas med oss och undrar nu om detta är något vi överhuvudtaget kan göra som myndighet. Och ena sidan så får inte andra företag chansen att lämna anbud men och andra sidan så sparar man på myndighetens/statens kassa. Tacksam för ev. tips i denna fråga huruvida det är alls möjligt att göra så?

MVH Stefan Hedlund Upphandlingsansvarig IRF-Kiruna

Kommentarer

 • Hej

  Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. I detta svar ger vi en generell vägledning med hänvisning till tillämpliga regler. Upphandlingsmyndigheten kan inte heller uttala sig om sponsring omfattas av en myndighetens uppdrag.

  Upphandlingsreglerna 
  Inledningsvis måste myndigheten göra en bedömning om köpet måste upphandlas enligt upphandlingsreglerna. Omständigheten att en myndighet uppskattar att värdet på upphandlingen är mycket lågt medför inte att upphandlingsplikten försvinner. Under vissa förutsättningar kan även gratisprodukter (kallas ibland sponsringsprodukter) vara upphandlingspliktiga, se inlägget Hur beräknas kontraktsvärdet när ingen ersättning betalas från myndigheten?.

  Ett onormalt lågt anbud ska hanteras enligt reglerna i 16 kap. 7 § LOU. Ett sådant anbud kan därmed vara godtagbart om det i övrigt uppfyller kraven som den upphandlande myndigheten har ställt. Att förlita sig på anbud där en kraftig rabatt ges på en viss produkt är inte alltid lämpligt, särskilt inte för leverantören. Upphör leverantören att tillhandahålla den aktuella produkten blir den som utgångspunkt skyldig att ersätta produkten med en likvärdig produkt enligt avtalet. Det finns då en risk att leverantören inte kan tillhandahålla en likvärdig ersättningsprodukt utan att göra en förlust. Vill du ha mer information om vad reklamprodukter i ett anbud kan få för konsekvenser, läs gärna vårt inlägg Reklamprodukter i anbud?

  Reglerna om statsstöd
  När en myndighet genomför ett köp av till exempel teknisk utrustning kan reglerna om statsstöd aktualiseras, men om köpet görs till marknadsmässigt pris innebär det att företaget inte tar emot något statsstöd. En myndighet som upphandlar i enlighet med LOU säkerställer i regel effektiv konkurrens och då blir det inte fråga om ett statsstöd. Även i fall då en myndighet inte är skyldig att upphandla enligt LOU, kan myndigheten välja att konkurrensutsätta ett köp på ett motsvarande sätt för att säkerställa att villkoren är marknadsmässiga. Skulle priset bli lågt till följd av att försäljningen till exempel används i marknadsföring, handlar det ändå om ett marknadsmässigt pris om myndigheten har konkurrensutsatt köpet. Är det oklart om förfarandet kännetecknats av effektiv konkurrens kan myndigheten genom ytterligare åtgärder kontrollera att resultatet motsvarar marknadspriset.

  Skulle en myndighet göra ett köp som innehåller en sponsringsprodukt utan att först konkurrensutsätta köpet kan en oberoende värdering av affären användas för att utesluta att det rör sig om statsstöd. Betalar en myndighet ett högre pris än marknadspriset, kan det däremot vara fråga om ett statsstöd som måste godkännas av EU-kommissionen innan stödet får ges.

  För att en myndighet ska få lämna stöd krävs också en grund för det i svensk lag eller förordning. Angående myndigheters möjligheter att lämna stöd till företag hänvisar vi till Regeringskansliet.

  För mer information om statsstöd, se gärna vår webbplats.

  Med vänlig hälsning
  Björn Statsstödsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.