Till senaste kommentaren

Sprida en RFI genom ett förhandsmeddelande inom EU

Hej

Hur bär man sig åt för att sprida en RFI inom EU?

Att lägga den i verktyget TendSign gör att den endast annonseras inom Sverige.

Kommentarer

 • Hej Magnus,

  Jag antar att du undrar hur du sprider en RFI inom EU via TED (Tenders Electronic Daily).

  Ett förhandsmeddelande endast avsett för förhandsinformation med en begäran om information, även kallat Request for Information (RFI), kan skickas till TED på två olika sätt.
  • Med hjälp av ett onlineformulär som tillhandahålls av eNotices-programmet. Detta rekommenderas för de upphandlande myndigheter som endast behöver publicera ett litet antal meddelanden varje år och/eller som inte önskar lägga tid och pengar på att utveckla specialanpassad programvara. Programmet är gratis och det går att svara, verifiera, ändra och skriva ut formulären innan de skickas för publicering.
  • Att godkännas som en eSender för TED och tillhandahålla Publikationsbyrån standardiserade XML-filer. Denna process kräver att man utvecklar programvara och genomgår en omfattande testfas för att säkerställa godtagbar kvalitet på XML-filerna. Bland dem som är eSenders återfinns vanligen bland annat offentliga eller privata organ som agerar för "upphandlande myndigheters/enheters" räkning samt utvecklare av programvara för e-upphandling. En lista på godkända eSenders finns på SIMAP:s webbplats. Notera att ett förhandsmeddelande ska innehålla samtliga uppgifter som framgår av bilaga 1 i genomförandeförordningen (EU) 2015/1986.
  Det är i många fall möjligt att skapa ett förhandsmeddelande genom att fylla i uppgifterna i ett upphandlingsverktyg. Om det är möjligt via upphandlingsverktyget TendSign låter jag vara osagt. Frågor angående TendSign vilka tjänster de erbjuder bör ställas till TendSign.

  Läs mer
  Läs mer om förhandsannonsering på vår webbplats. Se även inlägget Går det att sekretessbelägga RFI-svar? i vår Frågeportal.

  Uppdaterad: den 25 september 2019

  Med vänlig hälsning
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.