Produktklassificering och UNSPSC

Hej

Vi tittar idag på LFUs kategoriträd vad gäller uppdelning på kategorier. Vi ska nu lägga in kategoriindelning i vårt Inköpsanalysverktyg som vi skapat i Qlik view.

Vi skulle vilja veta om det finns någon diskussion eller någon förstudie vad gäller att fastställa vilket kategoriträd som ska gälla nationellt?

Sen undrar vi om ni vet något mer gällande UNSPCS koder. Vad händer på detta område, vet ni något?

Hälsningar
Christina Thell, controller Koncerninköp Region Skåne

Christina Thell Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej

  Tack för din fråga.

  Din fråga rör standard för produktklassificering. En produktstandard ger en standardiserad struktur för att klassificera varor, tjänster och byggentreprenader. Produktklassificering är ett sätt att skapa en hierarkisk struktur i flera nivåer för att sortera olika typer av produkter i olika grupper och undergrupper. Produktklassificering finns för både varor och tjänster.

  Det finns flera klassificeringsstandarder som används inom inköps- och upphandlingsområdet. SFTI har sammanställt en översikt över vanligt förekommande produktstandarder. Exempel på två vanliga standarder är CPV och UNSPSC. Det finns även standarder som används inom specifika verksamhetsområden med behov av ytterligare spårbarhet, som exempelvis inköp av läkemedel.

  CPV (Common Procurement Vocabulary) är en standard för att beskriva föremålet för upphandlingen. CPV är indelad i en trädstruktur med flera nivåer. De lägre nivåerna anger en ökad grad av precisering. Den lägsta nivån innehåller ungefär 9 000 koder. CPV-koder används framförallt i annonser vid offentlig upphandling. Mer information om CPV-standarden kan du finna här.

  UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) är en standard för att klassificera varor och tjänster. UNSPSC-standarden är indelad i en trädstruktur med flera nivåer där de lägre nivåerna anger en ökad grad av precisering. Den lägsta nivån innehåller ungefär 80 000 koder. UNSPSC-standarden finns översatt till svenska och förvaltas av GS1 Sweden. Mer information om UNSPSC kan du finna på GS1:s webbplats.

  Upphandlingsmyndigheten rekommenderar i nuläget ingen specifik standard vid e-handel. Behovet av att klassificera inköp drivs av de upphandlande organisationerna själva av flera skäl som exempelvis bättre kontroll över inköpen och bättre underlag inför kommande upphandlingar. För att klassificera föremålet för inköp behövs ofta en standard med möjlighet till spårbarhet på produktnivå. Vår erfarenhet är att valet därför ofta blir UNSPSC-standarden. Många organisationer väljer dock att kombinera UNSPSC-standarden med ett kategoriträd anpassat efter deras egen verksamhet.

  Upphandlingsmyndigheten har inom ramen för ett regeringsuppdrag att genomföra en förberedande studie om vissa inköpsvärden lämnat förslag till regeringen om införande av en enhetlig nationell standard för produktklassificering som ska användas av upphandlande organisationer vid klassificering av inköp. Upphandlingsmyndigheten har förordat att ett sådant införande föregås av en analys av vilken standard som är ändamålsenlig och hur denna i så fall kan införas.

  Uppdaterad: den 11 november 2019

  Med vänliga hälsningar
  Andreas Analytiker
 • Hej
  Angående ert svar sista stycket. Har regeringen kommit till något beslut till att alla ska ha en enhetlig nationell standard?

  Med vänlig hälsning
  Christina Thell
  Region Skåne
  Koncerninköp
  christina thell
 • Hej Christina,

  I oktober beslutade Riksdagen att Upphandlingsmyndigheten blir statistikmyndighet för statistik om upphandling och arbetet med att implementera detta är i full gång. Det nya uppdraget rör den annonsbaserade statistiken, där varor, tjänster och byggentreprenader klassificeras av CPV-koder. Du kan läsa mer om detta i proposition 2018/19:142, Statistik på upphandlingsområdet.

  Regeringen har ännu inte meddelat sina avsikter i frågan om statistik om inköpsvärden i allmänhet och därmed inte heller specifikt i frågan om en enhetlig nationell standard för produktklassificering. Upphandlingsmyndigheten hoppas naturligtvis att denna fråga kommer att hanteras av regeringen framöver, men i nuläget vet vi inte om eller när detta kommer att ske.

  Vänligen,
  Annika T Analytiker
  (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.