Till senaste kommentaren

Statistik över besiktningsfynd och sjukdomsregistrering i Hälsoredovisningssystem (kravID 10899)

Hej,

Mitt namn är Kajsa Resare Sahlin och jag håller på med mitt exjobb i samarbete mellan Stockholm Resilience Centre och SLU. Som en del i arbetet håller vi på och jobbar med indikatorer för hållbarhet på gårdsnivå och jag kontaktar er angående indikatorn nedan som förekommer bland era kriterier.

Antalet besiktningsfynd enligt slaktskadebeskeden i avräkningen (jämfört med slakteriets medeltal)  (nöt) eller Antalet sjukdomsregistreringar vid slakt (jämfört med landets medeltal) (lamm och gris) 

Jag har inte lyckats hitta detaljerad information kring hur bedömningen av uppfyllelsen av kriteriet görs och inte heller statistik eller nyckeltal för just slakteriets medeltal och landets medeltal. Har ni möjlighet att hjälpa till med detta? Förs sådan statistik någonstans?

Är mycket tacksam för all input!

Vänliga hälsningar,

Kajsa Resare Sahlin 
MSc student at Stockholm Resilience Centre

Kommentarer

 • Hej,

  Motivet till hållbarhetskriteriet gällande hälsoredovisningssystem (KravID 10899) är att främja miljöhänsyn och i det ingår djurskydd. Förutom ökad djurvälfärd, innebär friska djur en högre produktion eftersom friska djur producerar mer. I dag blir det allt mera ovanligt att kalvar föds upp på mjölkgårdarna där de föds, utan de säljs vidare till gårdar som har specialiserats på köttproduktion. När kalvar från olika besättningar blandas ihop och med dagens storleksrationalisering i allt större besättningar, är riskerna stora för att parasiter och sjukdomar sprids. Genom att aktivt arbeta med ett hälsoredovisningssystem kan riskerna för smittspridning minska och djurvälfärden öka.

  Offentlig sektors kundpreferens gör skillnad då drygt 3,2 miljoner måltider serveras i offentlig sektor varje vardag.

  Hälsoredovisningssystemet för nötkreatur ska minst omfatta följande:
  Parametrar ska följas upp på ett systematiskt sätt, orsaker ska analyseras, avvikelser ska dokumenteras och leda till lämpliga åtgärder i samråd med en veterinär eller produktionsrådgivare för att avhjälpa problemen samt totalt antal veterinärbehandlingar, klövproblem och användning av antibiotika eller andra läkemedel.

  Hälsoredovisningssystemet för svin ska minst omfatta följande:
  Parametrar ska följas upp på ett systematiskt sätt, orsaker ska analyseras, avvikelser ska dokumenteras och leda till lämpliga åtgärder i samråd med en veterinär eller produktionsrådgivare för att avhjälpa problemen samt totalt antal veterinärbehandlingar för sjukdom och användning av antibiotika och/eller andra läkemedel.

  Hälsoredovisningssystemskriterierna bygger inte på absoluta tal utan på systematiskt förbättringsarbete inom produktionen. Detta kan till exempel verifieras genom certifieringssystem som uppfyller kravet, till exempel IP certifiering på sigillnivå eller likvärdigt. Leverantörsförsäkran (till exempel anslutning till ett etablerat och väldokumenterat hälsoprogram för djurslaget, genomförande av ett eget program med åtgärder för förebyggande djurhälsovård eller dödlighet och utslagningsfrekvens enligt stalljournal, läkemedels- och praktikjournal)

  En annan bra aktör att kontakta är Jordbruksverket.

  Uppdaterad: den 15 november 2019

  Med vänlig hälsning
  /Monica
  Monica Segmentsansvarig Livsmedel

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.