Till senaste kommentaren

Vad kan man göra när ett statligt aktiebolag inte svarar på frågor?

Hej,
Jag har mejlat ett antal gånger den statliga företaget angående just en specifik avtal som har gjorts och när en framtida upphandling kommer att ske. Men tyvärr har dom inte svarat. Jag har mejlat ungefär 5-7 gånger och då har jag skickat både till chefen samt kundservicen. Vad kan jag göra?

Kommentarer

 • Hej Onur,

  Det framgår inte av din fråga om det statliga företaget är en upphandlande myndighet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och/eller om det omfattas av offentlighetsprincipen.

  Offentlighetsprincipen
  Statliga företag omfattas i regel inte av offentlighetsprincipen.

  Om det statliga företaget omfattas av offentlighetsprincipen är företaget skyldigt att svara på din fråga oavsett om den går att tillmötesgå eller inte. Om myndigheten inte alls, trots påminnelser, återkopplar på din begäran att ta del av allmänna handlingar finns möjligheten att anmäla företaget till JO om du anser att företaget inte följer skyndsamhetskravet enligt tryckfrihetsförordningen. Även andra sanktioner kan, i vissa fall, bli aktuella om någon vägrar att lämna ut en allmän handling.

  Upphandlande myndigheter som inte omfattas av offentlighetsprincipen
  Är det statliga företaget en upphandlande myndighet enligt LOU finns det i ett antal bestämmelser som påverkar skyldigheten att delge viss information till utomstående parter även om företaget inte omfattas av offentlighetsprincipen.

  För att läsa mer om offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling se vår webbplats.

  Källhänvisningar
  • 12 kap. 18 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – I 2 kap. tryckfrihetsförordningen finns bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet. För en upphandlande myndighet som inte ska tillämpa de bestämmelserna gäller 12 kap. 19-24 §§ LOU.
  Uppdaterad: den 14 november 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.