Till senaste kommentaren

Upphandlingsskyldighet för statliga bolag

Vad är det som avgör om ett statligt bolag ska upphandla i enlighet med LOU eller inte?

Kommentarer

 • Hej Linnéa!

  De som omfattas av skyldigheten att upphandla enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) kallas upphandlande myndigheter. Begreppet omfattar bland annat statliga och kommunala myndigheter. Begreppet omfattar även organisationer som anses vara offentligt styrda organ. För att ett statligt bolag ska anses vara ett offentligt styrt organ ska det tillgodose behov i det allmännas intresse och där staten, en kommun, ett landsting eller en annan upphandlande myndighet till största delen finansierar eller kontrollerar verksamheten. Behovet som det statliga bolaget tillgodoser ska inte heller vara av industriell eller kommersiell karaktär.

  Det är bolaget som själv bedömer om det omfattas av upphandlingslagstiftningen eller inte. För att bedöma om behovet som tillgodoses är av industriell eller kommersiell karaktär måste hänsyn tas till samtliga omständigheter. Kammarrätten i Stockholm bedömde i mål nr 5101-16 om ett statligt bolags verksamhet omfattades av LOU genom en trestegsbedömning av hur bolaget drivs, konkurrenssituationen samt hur vinstkravet såg ut. För att avgöra om ett statligt bolag ska upphandla i enlighet med LOU bör därför följande frågeställningar ligga till grund för bedömningen:
  1. Hur ser ägarförhållandet ut?
  2. Tillgodoser bolaget det allmännas nytta?
  3. Har bolaget en kommersiell karaktär?
  Källhänvisningar
  • 1 kap. 22 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av upphandlande myndighet
  • 1 kap. 18 § LOU – definition av offentligt styrda organ.
  Uppdaterad: den 21 augusti 2019

  Vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.