Till senaste kommentaren

Får staten ge en kreditgaranti till flygbolaget SAS?

Får staten ge en riktad kredit garanti om 1,5 mer till SAS ?

Kommentarer

 • Hej Erik,

  Upphandlingsmyndigheten ger allmän vägledning om statsstödsfrågor till kommuner och regioner men har inget uppdrag beträffande statliga myndigheter och bolag. Vi gör inte heller några bedömningar i enskilda fall. Av den anledningen svarar vi inte direkt på din fråga, men vi bistår med generell information.Statsstöd är finansiering med offentliga medel som ger ett eller flera företag en fördel i förhållande till övriga konkurrenter. Som utgångspunkt är statsstöd otillåtet. Statliga garantier som ges med villkor som motsvarar villkoren som en privat långsiktigt vinstmaximerande ägare skulle ha kunnat erbjuda i motsvarande situation är inte ett statsstöd. Om villkoren är mer förmånliga kan det vara fråga om statsstöd.

  Läs mer om gynnandekriteriet, som är ett av kriterierna som ska vara uppfyllt för att en åtgärd ska betraktas som statsstöd, på vår webbplats.

  Europeiska kommissionen har i ett tidigare ärende utrett en kreditfacilitet för SAS, som Sverige, tillsammans med Danmark och Norge, beviljade SAS i december 2012. Kommissionen konstaterade i juli 2014 att kreditfaciliteten gavs enligt marknadsvillkor. Krediten utgjorde därför inte statsstöd enligt EU:s regler.

  Statsstöd med anledning av det nya coronaviruset

  Det finns möjligheter att få Europeiska kommissionens godkännande för statsstöd med anledning av den situation som uppstått för näringslivet till följd av COVID-19. Läs mer om statsstöd och COVID-19 på Europeiska kommissionens webbplats.

  Med vänlig hälsning,

  Magnus Statsstödsexpert

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.