Till senaste kommentaren

Kan olika stöd kombineras inom den tillfälliga ramen under utbrottet av covid-19?

Kan stöden som anges i kommissionens meddelande av den 19 mars kombineras? Det vill säga kan ett direkt stöd om 800 000 euro enligt punkt 3.1. kombineras med ett lån till subventionerad ränta enligt punkten 3.3?

Kommentarer

 • Hej Anna,


  Statsstöd är förbjudet om det inte godkänts av kommissionen eller utformats enligt vissa undantagsregler. Läs mer om vad som är statsstöd på vår webbplats.


  Med anledning av covid-19-utbrottet har kommissionen i ett meddelande av den 19 mars 2020 (den så kallade tillfälliga ramen) öppnat för särskilda möjligheter att lämna stöd till företag vars svårigheter kan kopplas till pandemin. Exempelvis kan, som framgår av punkt 20 i ramen, direkt stöd om 800 000 euro enligt avsnitt 3.1 kumuleras, det vill säga kombineras, med stöd enligt avsnitt 3.2 eller med stöd enligt avsnitt 3.3 och med stöd enligt avsnitt 3.5 i ramen.


  De 3 april utökades tillämpningen av kumuleringsmöjligheterna i det tillfälliga regelverket för de befintliga typer av stöd som medlemsstaterna kan ge till behövande företag. Exempelvis har medlemsstaterna nu möjlighet, upp till ett nominellt värde på 800 000 euro per företag, att ge räntefria lån eller garantier på lån som täcker 100 % av risken, eller att tillhandahålla eget kapital. Detta kan också kombineras med så kallat stöd av mindre betydelse (för att öka stödet per företag till upp till 1 miljon euro) och med andra typer av stöd. Här hittar du kommissionens pressmeddelande om utvidgning av den tillfälliga ramen.


  I detta sammanhang bör noteras att kommuner och regioner som överväger att införa egna statsstöd skyndsamt bör kontakta enheten för Marknad och konkurrens på Näringsdepartementet och att Upphandlingsmyndigheten kan ge allmän vägledning om statsstödsfrågor till kommuner och regioner.

  Läs mer
  På vår webbplats kan du hålla dig uppdaterad om Upphandlingsmyndighetens statsstödsinformation med anledning av covid-19-utbrottet.

  Med vänlig hälsning,

  Christian Upphandlingsjurist
  (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.