Till senaste kommentaren

Var hittar jag statistik om vilka upphandlande myndigheter som är de största?

Hej.

Vilka är de tre enskilt största myndigheterna ur ett upphandlingsperspektiv (det vill säga utifrån upphandlad volym i SEK)?
Anders Jonsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Anders!

  För närvarande finns ingen tillgänglig statistik om myndigheternas upphandlade volym i kronor. Det statistiska underlag som finns tillgängligt avser istället upphandlande myndigheters samtliga utbetalningar, vilket omfattar både utbetalningar baserade på upphandlade kontrakt och övriga utbetalningar. Myndigheter med störst utbetalade belopp 2017 var Stockholms läns landsting, åtföljd av Trafikverket och Migrationsverket.

  Den senaste statistiken om offentlig upphandling hittar du på vår webbplats.

  Uppdaterad: den 27 november 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Johan
 • Hej

  jag undrar om det finns signifikanta händelser eller trender inom offentlig upphandling? som vilka faktorer påverkar den offentliga marknadens storlek framåt i tiden? Vad upphandlas mer av/mindre av i framtiden?

  Vilka frågor verkar aktuella i media?

  Vilka faktorer kan göra att denna marknad ökar, minskar eller stagnerar i framtiden?

  Tacksam för svar
  Sophie
 • Hej

  Upphandlingsmyndighetens publikation Trendens avser att visa utvecklingen på upphandlingsområdet. Där redovisas trender på inköps- och upphandlingsområdet. Du hittar den senaste Trendens på vår webbplats.

  I Upphandlingsmyndighetens rapport Statistik om offentlig upphandling 2019 kan du ta del av statistik som belyser utvecklingen på upphandlingsområdet till exempel inom vilka branscher och segment som upphandlande organisationer annonserar upphandlingar. Statistik visar på förändringar men dessa är relativt små mellan enskilda år.

  Hur många upphandlingar som annonseras varje år styrs av många olika faktorer som också kan variera inom olika branscher och segment. Inom vissa segment påverkas utvecklingen exempelvis av politiska beslut om konkurrensutsättning av verksamhet.

  Med vänliga hälsningar
  Andreas Analytiker

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.