Till senaste kommentaren

Finns det möjlighet att skriva ett SUA-avtal efter upphandlingen är avslutad?

Hej,

Finns det möjlighet att skriva ett SUA-avtal i efterhand efter upphandlingen är avslutad och avtalet påskrivit? Förutsatt att avtalsleverantören går med på det. Eller skulle det strida mot LOU?

Kommentarer

 • Hej.

  Att i efterhand ingå ett säkerhetsskyddsavtal (kallas ibland för SUA-avtal) aktualiserar frågan om tillåtna ändringar av kontrakt och ramavtal. Bestämmelser om ändringar av kontrakt och ramavtal går att finna i 17 kap. 9–14 §§ LOU. De bestämmelser som blir aktuella i den här situationen bör vara:
  • 17 kap. 9 § angående ändringar av mindre värde
  • 17 kap. 14 § angående ändringar som inte är väsentliga
  Att ingå SUA-avtal kan öka kostnaderna för leverantören och påverka avtalets omfattning. En viktig omständighet som påverkar bedömningen enligt nämnda bestämmelser kan exempelvis vara om leverantören vill ha ersättning för att ingå SUA-avtal.

  En bedömning bör således göras i enlighet 17 kap. 9 och 14 §§ LOU för att utreda om SUA-avtal kan ingås i efterhand i ert fall.

  Läs mer
  Läs mer om SUA på vår webbplats och på Säkerhetspolisens webbplats.

  Uppdaterad: den 26 april 2019

  Med vänlig hälsning,
  Arash

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.