Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Får man ställa krav på Svanen-märkning?

Hej, får man ställa följande krav i offentlig upphandling " produkten skall uppfylla de senaste gällande kraven för Svanenmärkning, eller likvärdig för kontorsmaskiner ver5,3"? Om ja, vad är då likvärdig, och hur kan man verifiera detta utan att Svanenmärka en produkt, då flera av kraven för märket är på verksamheten, inte produkten.

Kommentarer

 • Hej Linda,

  En rekommendation är att utforma dina krav på produkten utifrån den prestanda du vill att produkten ska uppfylla. Ett sätt att göra detta är att använda kopplade, underliggande kriterier för produkten i en relevant certifiering för att beskriva den prestanda du vill upphandla.

  I uppföljningsskedet kan dina krav verifieras genom att du accepterar en märkning som uppfyller kraven som verifikat. Du måste även acceptera likvärdiga verifikat.

  En förutsättning för att ett verifikat ska ses som likvärdigt är att bevismedlet uppfyller de kriterierna du ställt upp i förfrågningsunderlaget.

  Hälsningar
  /Monica

  Monica Segmentsansvarig Livsmedel
 • Hej Linda,

  Som komplement till det Monica säger ovan kan tilläggas att enligt dagens regler måste de underliggande kriterierna i en märkning specificeras i upphandlingsdokumenten och olika typer av verifikat (bevis) kan accepteras. De nya upphandlingsreglerna som träder i kraft den 1 januari 2017 ger möjlighet att direkt hänvisa till en märkning under vissa förutsättningar, men då är också huvudregeln att endast den angivna märkningen eller likvärdig märkning accepteras. Annan typ av bevisdokumentation får en leverantör endast använda under vissa omständigheter.

  Runt årsskiftet kommer vi att publicera information om alla nya regler i de nya upphandlingslagarna på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

  Hälsningar
  Charlotta Frenander

  Charlotta Upphandlingsjurist
 • Hej Charlotta, tack för ditt förtydligade, mycket bra. Väntar med spänning på informationen ni arbetar på. Tack

  Linda
 • Hej,

  Frågan är bara delvis besvarad. Fortfarande kvarstår att klarlägga vad en likvärdig märkning är. Detta eftersom det inte finns några miljömärkningar som har 100% identiska krav. Exempel: svanens krav för skrivare är till ca 70 % identiska med tyska blå ängelns krav. Om en upphandlande myndighet ställer krav på svanen eller likvärdigt så duger en licens från blå ängeln till 70 %, eller? Man är då tillbaka till att man hellre borde välja relevanta krav från TCO/ Svanen /Blå Ängeln eller annat miljömärke och som verifikat acceptera valfritt märke som innehåller det valda kravet. Även andra bevismedel som innehåller det aktuella kravet borde accepteras, till exempel miljödeklarationen enligt ECMA-370.

  Hans Wendschlag
 • Det finns i dagsläget ont om rättspraxis med bedömningar av likvärdighet, det gäller också miljökrav. Det avser även vad gäller de nya upphandlingsreglerna om märkning.

  Av de nya reglerna om märkning framgår bland annat följande:
  Om en upphandlande myndighet inte kräver att det som ska anskaffas har alla egenskaper som krävs av en märkning, ska den ange vilka krav för märkningen som ska uppfyllas. Det innebär att om inte alla egenskaper som märkningen har krävs, ska myndigheten eller enheten identifiera vilka av märkningens egenskaper som ska uppfyllas. I de fall då upphandlande myndighet eller enhet ställer miljökrav utan att hänvisa till en särskilt märkning eller endast delar av en märkning som till exempel del i en teknisk specifikation är den fri att begära den bevisning den anser är ändamålsenlig och proportionerlig, till exempel en miljövarudeklaration enligt ISO 14021 (miljömärkning typ II) eller annat lämpligt bevismedel.

  Vilken form av bevis som kan begäras beror med andra ord på om upphandlande myndigheten ställt krav på märkning eller inte.
  Om upphandlande myndighet kräver en viss märkning ska en annan märkning godtas, om kraven för den märkningen är likvärdiga med kraven för den angivna märkningen.

  Detta innebär att endast andra märkningar kan godtas som bevis. Det kan vara exempelvis det europeiska miljömärket, ett internationellt eller nationellt miljömärke eller andra märkningar. I LOU definieras vad som avses med ”märkning”: …. alla dokument, certifikat eller intyg som bekräftar att varor, tjänster, byggentreprenader eller processer eller berörda förfaranden uppfyller vissa krav.

  Frågan om vad som är ”likvärdigt” är inte definierat i lagstiftningen. Likvärdigheten bör bedömas utifrån myndighetens behov i den aktuella upphandlingen, men frågan får i slutändan avgöras av rättstillämpningen i samband med till exempel en överprövning som rör tillämpning av bestämmelserna om märkning. 

  Av hittillsvarande rättspraxis framgår dock följande:
  Om likvärdiga produkter eller lösningar ska kunna komma ifråga krävs att den upphandlande myndighet eller enheten tydligt har angett de minimikrav som ska uppfyllas för att kunna bedöma om olika lösningar är jämförbara och på likvärdigt sätt uppfyller myndighetens behov och endast avviker på ett sätt som inte är relevant i sammanhanget. Detta framkommer av en dom från kammarrätten i Sundsvall (mål nr 1225-12).

  Vänliga hälsningar
  Charlotta Frenander

  Charlotta Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.