Till senaste kommentaren

Har aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (SVB) en fördel vid upphandling?

Jag har hört att svb bolag han någon form av fördel vid offentlig upphandling. Jag kan däremot inte hitta vad dessa fördelar skulle vara eller hur det fungerar. Är detta en starta företag skröna?

Kommentarer

 • Hej Pernilla,

  Upphandlingslagstiftningen gör ingen skillnad på olika typer av leverantörer. Alla som erbjuder en vara, tjänst eller byggentreprenad omfattas av leverantörsbegreppet och ska därför behandlas lika. Exempelvis associationsform, värdegrund, skatt eller eventuell vinstbegränsning påverkar inte bedömningen.

  Ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning är ett särskilt slag av privat aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen. Reglerna syftar till att säkerställa att företagets vinst huvudsakligen stannar kvar i företaget. Vad vi känner till finns det inga generella fördelar vid en offentlig upphandling för denna associationsform.

  Notera att om företaget uppfyller samtliga kriterier för att delta i en reserverad upphandling av välfärdstjänster, där ett av kraven är att organisationens vinst ska återinvesteras, kan bolaget delta i en sådan upphandling.
   
  Läs mer
  Läs mer om reserverad upphandling av välfärdstjänster på vår webbplats.

  Källhänvisningar
  • 1 kap. 16 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av leverantör
  • 32 kap. 1 – 18 §§ Aktiebolagslagen (ABL) – bestämmelser som reglerar SVB bolag
  • 19 kap. 6a § LOU – reserverad upphandling av välfärdstjänster.
  Med vänlig hälsning,
  Josefine Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.