Till senaste kommentaren

Djurskyddskrav om ursprung m.m. - tar offentlig sektor ansvar för livsmedelsaffären?

Hej.

Jag har sett hur mycket kött som upphandlas av det offentliga.

Men när jag jag ser varifrån det upphandlas ifrån så kommer det mycket ofta från andra länder än Sverige. Såvitt jag har kunnat läsa så ska offentlig upphandling ställa krav att motsvarande svenska djurskyddsregler efterlevs vid upphandling, men detta således verkar inte stämma.

Hur kommer det sig att det offentliga fortfarande köper det mesta av köttet från andra länder, trots att vår civilminister sagt annat?

Vad gäller och kommer det någon förändring över huvud taget?

Det tycks heller inte ställas krav på närproducerat, ekologiskt eller KRAV.

Tack på förhand
gunnar petersson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,

  Det stämmer att det köps in stora volymer livsmedel i form av produkter och/eller måltidstjänster till offentlig sektor då det serveras drygt tre miljoner offentliga måltider varje vardag, främst inom förskola, skola, äldreomsorg och vården.

  Den nationella livsmedelsstrategin lyfter offentlig sektors ansvarar att köpa livsmedel som motsvarar nivån i svensk lagstiftning. Kommuner gör ett ambitiöst arbete med att upphandla och beställa hållbara, och högkvalitativa, livsmedel som strävar mot denna målsättning.

  Lagstiftningen om offentlig upphandling innebär att det inte är möjligt att upphandla produkter av ett utpekat ursprung eller att det ska vara när- eller lokalproducerat. Detta eftersom att sådana krav strider mot den fria rörligheten av varor och tjänster.

  Däremot har upphandlande myndigheter möjlighet att ha preferenser för de varor och tjänster som upphandlas så länge kraven överensstämmer med de EU-rättsliga principerna.

  Exempelvis kan myndigheten efterfråga information om ursprung som information för att underlätta sin uppföljning, det är en annan sak än att efterfråga ett specifikt ursprungsland. Vidare anser Upphandlingsmyndigheten att man kan ställa vissa krav på djurskydd, som utevistelse, inte rutinmässig svanskupering och golvbeskaffenhet. Upphandlingsmyndighetens kriterier gör det möjligt att upphandla hållbara livsmedel, bland annat produkter som motsvarar EU-ekologisk prestanda och KRAV-ekologisk prestanda vid uppfödning och odling.

  Min bild är att svensk offentlig sektor får alltmer livsmedel med svenskt ursprung levererade från sina leverantörer då dessa produkter motsvarar offentlig sektors krav. Ett stort arbete görs för att säkerställa att det importerade köttet uppfyller kommuners och landstings högt ställda krav på djurskydd och miljöskydd.

  På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns mer information om hur strategisk upphandling och ömsesidig leverantörsdialog leder till att samhälleliga mål nås.

  Uppdaterad: den 26 februari 2019

  Vänliga hälsningar
  Monica Segmentsansvarig Livsmedel
 • Kan jag få reda på hur mycket som är svenskt av det som köps in.
  När jag tittar på företaget de handlar av Menigo så verkar det vara utländskt ? Uruguay, Brasilien, Polen där det inte alls ställs de kraven ?
  Hur kommer det sig ?
  gunnar petersson
 • Hej,

  Statistiken för inköp, oavsett upphandlingsområde, är varken samlad eller komplett vilket försvårar för både köpare eller säljare.

  Regelverket för offentlig upphandling medger dock inte att ett utpekat ursprung i sig kan efterfrågas. Istället kan krav ställas på varan och/eller tjänsten. Offentlig sektor ställer generellt sätt mycket drivande krav på kvalitet och prestanda i uppfödningen och /eller odlingen. Den part som slutligen väljer varan (och därmed ursprung på råvaran) i upphandlingen är anbudslämnaren. Anbudslämnaren är den som ansvarar för att varan motsvarar den offentliga kundens krav.

  Vänliga hälsningar
  Monica Segmentsansvarig Livsmedel

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.