Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

SWE-Faktura

Hej,
Vår verksamhet, har en policy för miljo och ekonomi som inebär att vi gärna ser att våra leverantörer enbart betalar oss via SWE-faktura.
Nu skall vi göra en ny upphandling och frågan med fakturering har kommit upp. Vi är kopplade till en faktura portal, som erbjuder en fri tjänst  för leverantörer på upp till 25 fakturor.
Vår diskution är således om det räcker med att erbjuda detta för att inte diskriminera eller olika behandla någon?
Kan vi begära att leverantörer enbart betalar med SWE-faktura?

Kommentarer

 • Hej Sabina,

  Utgångspunkten vid all typ av kravställning är att det är omständigheterna och förutsättningarna i det enskilda fallet som avgör vilka krav det är som kan anses falla inom ramen för de allmänna principerna och vilka krav som eventuellt inte gör det.

  Min erfarenhet är att det förekommer relativt ofta att man ställer krav på att leverantörerna ska kunna erbjuda elektroniska fakturor, och vidare finns en huvudregel om krav på att statliga myndigheter ska hantera in- och utgående fakturor elektroniskt, se 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring och i 3 § förordningen (2003:770) om statliga myndigheters informationsutbyte.

  Tillägg: Den 30 juni 2017 presenterades ett förslag (Ds 2017:31) att det ska bli obligatoriskt för upphandlande myndigheter och enheter att acceptera elektroniska fakturor i de format som överensstämmer med den nya europeiska standard som kommer att tas fram enligt direktivet. De föreslagna reglerna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

  Senast uppdaterad: 2017-08-24

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy