Till senaste kommentaren

Hur formulerar man krav på sysselsättning i byggbranschen?

Hej, jag undrar om ni har några formuleringar för kravställning av sysselsättningskrav (praktikplats, lärlingsplatser etc.) vid upphandling av byggentreprenörer?
Helena Faxelid Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Helena,

  Upphandlingsmyndigheten har i dagsläget inga egna formuleringar för den här typen av kravställning. Däremot har vi har påbörjat ett metodutvecklingsprojekt om sysselsättningskrav i offentlig upphandling som är finansierat av ESF. Syftet med projektet i sin helhet är att utveckla de metoder som kan användas för att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling. En utveckling av metoder bedöms leda till att fler upphandlande myndigheter kommer att tillämpa sådana krav. Målsättningen är att fler individer som står lång från arbetsmarknaden, med fokus på nyanlända, ska erbjudas en anställning eller praktikplats i offentligt upphandlade kontrakt. Genom att utveckla metoderna som tillämpas, bedöms även acceptansen bland leverantörerna för sådana krav också att öka. Det är ett 3-årigt projekt som började mars 2017. Läs mer om projektet på vår webbplats.

  Trafikverket har skrivit en rapport om sysselsättningskrav i offentlig upphandling och jobbar med en metod utifrån den rapporten. Det kan vara intressant att titta på den rapporten som också handlar mycket om hur Trafikverket jobbar med sysselsättningskrav i upphandling inom byggbranschen. Trafikverkets rapport Krav på sysselsättning i upphandlingar finns på Trafikverkets webbplats. Det finns även en forskningsrapport om hur man kan följa upp och utvärdera sysselsättningskrav i upphandling, i rapporten kan man hitta exempel på hur man kan formulera sysselsättningskrav. Rapporten Metoder för att utvärdera sysselsättningskrav vid offentlig upphandling – en översikt hittar du på Konkurrensverkets webbplats.

  Vidare är det viktigt att göra en bedömning om det är lämpligt att ställa sysselsättningskrav i den enskilda upphandlingen, oavsett om det är fråga om krav på praktikplatser eller anställningar. Bedömningen av om det är lämpligt att ställa sysselsättningskrav bör göras i samråd med den verksamhet som är ansvarig för rekryteringen – exempelvis kommunens arbetsmarknadsverksamhet och/eller Arbetsförmedlingen utifrån rådande arbetsmarknadsläge och den aktuella branschen.

  Uppdaterad: den 22 augusti 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.