Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kan en upphandlande myndighet använda takpris?

Kan en myndighet,  för att ej överskrida budgeterade medel, ange takpriser för vad en tjänst ska få kosta ex. dygnshyra för hyrbilstjänster el. liknande och ange att anbud överstigande myndighetens takpriser kommer att förkastas?

Läser en dom från 2010, Övertorneå Entreprenad AB - Övertorneå kommun, mål nr. 2164-10E där förvaltningsrätten i Luleå säger följande:

"Vad gäller frågan om takpris så konstaterar förvaltningsrätten att det inte står i strid med LOU att uppställa villkor om takpris. Skäl för ingripande enligt LOU föreligger därför inte på denna grund".

Denna dom är dock från 2010 och jag hittar inga andra domar. Jag skulle vara tacksam om ni kunde hjälpa mig i denna fråga så snart som möjligt.

Kommentarer

 • Hej Charlotta!

  Det torde inte stå i strid med LOU för en upphandlande myndighet att uppställa villkor om takpris.Takpriser är mindre ingripande än golvpriser (golvpriser är i princip inte tillåtet, se HFD 2018 ref. 50). Lägre priser är ett konkurrensmedel medan högre priser inte är det.

  I förarbetena till LOU framgår att det är möjligt att låta kostnadselementet ha formen av ett fast pris eller en fast kostnad och låta leverantörerna endast konkurrera med kvalitetskriterier (se prop. 2015/16:195 s. 788). Detta kommer även till uttryck i artikel 67.2 andra stycket i LOU-direktivet.

  Möjligheten att använda takpriser har även tidigare berörts inom ramen för vår Frågeportal.

  Uppdaterad: den 10 januari 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.