Till senaste kommentaren

Var i upphandlingsdokumentet anger man takvolym?

Hej,
Jag undrar vart i upphandlingsdokumentet takvolymen ska anges? Måste det stå i avtalet eller räcker det om informationen om takvolymen finns i annonsen, dvs exempelvis i anbudsinbjudan?

Kommentarer

 • Hej Christine,

  Av EU-domstolens avgörande i målet Coopservice, där domstolen fastställer att en takvolym måste anges, framgår inte var i upphandlingsdokumenten takvolymen ska anges. Det är alltså upp till varje upphandlande myndighet att själv avgöra var i upphandlingsdokumenten takvolymen ska anges.

  Eftersom takvolymen blir ett avtalsvillkor kan det för tydligheten och enkelhetens skull vara bra om det finns med i avtalet, istället för i en bilaga till avtalet. En följd av skyldigheten att ange takvolym är att många upphandlande myndigheter måste ha bättre koll på hur mycket som köps från ramavtal än vad myndigheten kanske haft tidigare. Upphandlande myndigheter måste ha ett effektivt system för att följa upp avrop och kontrollera om takvolymen nåtts. Att kritiska och viktiga avtalsvillkor är tydliga och lätta att hitta kan därför underlätta i arbetet med avtalsuppföljning.

  Läs mer
  Läs gärna mer om takvolym i vår vägledning Takvolym i ramavtal. Läs även om annonsering på vår webbplats och i inlägget Vad måste finnas med i annonsen vid upphandling? i vår Frågeportal.

  Källhänvisning
  C-216/17 Coopservice punkt 61 – när angiven kvantitet är förbrukad så har ramavtalet inte någon verkan.

  Med vänlig hälsning,
  Alexandra Strategisk inköpare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.