Till senaste kommentaren

Intern upphandling (Teckal-undantaget) och samarbetsavtal (Hamburgundantaget) samtidigt?

Hej!
jag undrar vad som kan anses gälla i följande situation:

En upphandlande myndighet A har för viss verksamhet, bildat och sedan internupphandlat ett helägt dotterbolag i enlighet med kraven för Teckal-undantaget. I diskussionerna om ett framtida avtal med upphandlande myndighet B, (framhålls av B) att relationen mellan A och B kan utgå från Hamburgundantaget, men att Teckal-undantaget då måste bortses från, eftersom dotterbolaget är ett "aktiebolag" och därmed en privat aktör i B:s ögon. Därför sägs att denna verksamhet inte kan anses vara inhouse i A:s verksamhet.

Frågan är alltså om de två undantagen kan vara tillämpliga samtidigt.

Kommentarer

 • Hej,

  Om vi förstår frågan rätt är det frågan om två olika situationer. Först köper A från DB (intern upphandling, kallas ibland Teckal-undantaget). Därefter ingår A och B ett samarbetsavtal enligt 3 kap. 17 § lagen om offentlig upphandling
  (LOU) (kallas ibland Hamburgundantaget). Är undantagen tillämpliga i respektive beskriven situation gäller inte LOU. Då finns inga upphandlingsrättsliga hinder för parterna att förhandla och åta sig rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Läs mer om intern upphandling och samarbetsavtal i vår vägledning Samarbetsavtal – om s.k. Hamburgsamarbeten. Det kan finnas andra regler än avtalsrättsliga som kan vara tillämpliga i situationerna. Vi kan dessvärre inte svara på det.

  Eftersom vi betraktar de beskrivna situationerna som två olika och där vi dessutom inte riktigt förstår hur de skulle kunna ske ”samtidigt” när det är olika partsförhållanden i de olika situationerna är vårt svar på din fråga följande. Två olika undantag kan vara tillämpliga i två kronologiskt efter varandra följande situationer. I till exempel 3 kap. 17 § LOU finns ingen begränsning hänförlig till bestämmelserna 3 kap. 11–16 §§ LOU.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.