Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Får man dela upp en upphandling i flera delar om ingen kan leverera allt man behöver?

Hej. Det finns många olika slag av tekniska konsulter såsom el, bygg, vibration, mark osv. Ett litet antal stora leverantörer kan erbjuda flera av dessa tjänster, men de flesta leverantörer erbjuder kompetens inom visst område och har specialutbildning inom detta område. När jag läser er handledning kring detta på sid 22, så kan jag dra en slutsats att de olika specialiteterna kan, och kanske bör för att få större konkurrens, upphandlas i separata upphandlingar. Vad säger ni?

Kommentarer

 • Hej,

  Jag är osäker på vilken vägledning du hänvisar till, men jag tänker försöka besvara din fråga ändå.

  Om det redan finns ett ramavtal

  Svaret på din fråga beror bland annat på om det redan finns ett ramavtal som omfattar denna typ av tjänster. Om ni som upphandlande myndighet redan har ett ramavtal som omfattar denna typ av tjänster måste ni ta ställning till om det finns möjlighet att frångå ramavtalet och köpa tjänsterna från en leverantör som inte omfattas av ramavtalet. Du kan läsa om förutsättningarna för att frångå ett ramavtal i frågan Får vi köpa från leverantörer utanför vårt ramavtal?.

  Om det inte finns ett ramavtal
  Om det inte finns något ramavtal som omfattar denna typ av tjänster, och en ny upphandling således ska göras, får en upphandlande myndighet besluta att ett kontrakt ska tilldelas i separata delar (se 4 kap. 13 § LOU). I och med införandet av nya LOU den 1 januari 2017 har upphandlande myndigheter numera till och med en skyldighet att ta ställning till om det går att dela upp en upphandling i flera delkontrakt. Detta gäller upphandlingar över tröskelvärdena.

  Dessa regler är främst till för att underlätta för små och medelstora företag att lämna anbud så att de kan tilldelas kontrakt i upphandlingar. Genom att dela upp kontrakt i delkontrakt kan den upphandlande myndigheten också undvika marknadskoncentration och skapa leveranssäkerhet.

  Åberopande av annans kapacitet
  Avslutningsvis kan jag även nämna att leverantörer har stor möjlighet att åberopa annans kapacitet för att möta den upphandlande myndighetens behov. Du kan läsa mer om åberopande av annans kapacitet under taggen Åberopande av annans kapacitet.

  Inom ramen för Upphandlingsmyndighetens Frågeportal kan vi tyvärr inte bedöma om det är lämpligt att till exempel dela upp ett kontrakt i ett enskilt fall eller hur ni ska lägga upp er upphandling i övrigt.

  Uppdaterad: den 25 juli 2018

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.