Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur lång tid får gå mellan avbrytande och förhandlat förfarande utan föregående annonsering?

Hej,

Enligt 6 kap 12§ kan ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering tillämpas, om det vid ett öppet  eller selektivt förfarande inte lämnats några lämpliga  anbudsansökningar eller anbud och de villkor som har angetts  i de ursprungliga upphandlingsdokumenten inte har ändrats  väsentligt.

Vad gäller beträffande tidsutdräkten mellan avbrytandet av den första upphandlingen och starten av det förhandlat förfarande utan föregående annonsering, d.v.s. hur lång tid kan förflyta innan man startar den nya upphandlingen?

Kommentarer

 • Hej!

  Det saknas regler i LOU som beskriver hur övergången till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering rent praktiskt ska gå till (se inlägget Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU). Dessvärre gäller detta även din fråga om tiden mellan den första upphandlingens avbrytande och påbörjande av den andra upphandlingen. Det går således inte att ge något svar på hur lång tid som kan passera innan det förhandlade förfarandet utan föregående annonsering påbörjas.

  Trots detta utgör tiden en faktor vid en övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Detta eftersom att risken för att de villkor som har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten ändras väsentligt ökar ju längre tid som passerar.

  För en omfattande redogörelse för när det är möjligt att övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering, se inlägget Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU (samma inlägg som länkas ovan) i vår frågeportal.

  Uppdaterad: den 12 november 2018

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.