Till senaste kommentaren

Finns någon tidsgräns för under hur lång tid man får genomföra en direktupphandling?

Finns det en tidsgräns för under hur lång tid en statlig myndighet har rätt att direktupphandla en tjänst?
Kerstin Österlin Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Kerstin,

  En upphandlande myndighet kan direktupphandla en tjänst som tidigare varit direktupphandlad. I detta avseende finns det inga tidsmässiga begränsningar. Ett exempel på en sådan situation är när ett direktupphandlat avtal löper ut och den upphandlande myndigheten behöver upphandla samma tjänst samtidigt som förutsättningarna för direktupphandling är uppfyllda.

  Notera att en upphandling inte får delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU). Vid beräkningen av värdet av upphandlingen ska den upphandlande myndigheten beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret.

  I LOU finns begränsningar när det gäller avtalets löptid. För att läsa mer om detta se inlägget Hur långt får avtalets löptid vara för kontrakt respektive ramavtal?.

  Källhänvisningar
  19 kap. 8 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – beräkning av värdet av en upphandling under tröskelvärdena samt av sociala tjänster och andra särskilda tjänster exklusive välfärdstjänster.

  Uppdaterad: den 15 november 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.