Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

När blir en kommuns anbud i en annan kommuns upphandling en allmän handling?

Om en myndighet lämnar ett anbud i en annan myndighets upphandling, när blir då anbudshandlingarna allmänna handlingar hos den myndighet som lämnat anbudet? Är det i samband med expediering eller vid samma tidpunkt som handlingarna blir allmänna hos den upphandlande myndigheten?

Kommentarer

  • Hej Karin,

    Vi tolkar din fråga som att den avser fallet när till exempel en kommun lämnar ett anbud i en annan kommuns upphandling, och att frågan inte gäller fallet när interna anbud lämnas.

    Utgångspunkten är att ett anbud enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105), TF, 2 kap. 6 § andra stycket anses inkommet först vid den tidpunkt som har bestämts för öppnande av anbuden, innan dess har inte anbudet statusen allmän handling, även om anbudet är inkommet till den mottagande myndigheten.

    Din fråga gäller dock hur man ska se på ett anbud som skickas från en myndighet till en upphandling som genomförs av en annan myndighet. I en sådan situation torde anbudet från den myndighet som är anbudsgivare anses vara en allmän handling hos samma myndighet från den tidpunkt då anbudet expedieras från myndigheten, jämför TF 2 kap. 3 och 7 §§. TF 2 kap. 6 § blir inte tillämplig för den myndighet som skickar ut anbudet då den aktuella paragrafen anger när en handling ska anses vara inkommen till en myndighet.

    Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.