Till senaste kommentaren

Tillämpning av förordningen om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader

Hej

Kraven i denna förordning ska gälla då myndigheter gör inköp som överstiger tröskelvärdena. Enligt 3-7 §§ omfattas inköp av varor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning ...etc.

Hur tillämpar vi som myndighet detta i praktiken? Vad innebär parlamentets och rådets förordning, direktiv etc. för oss? Vilka skyldigheter har vi i vår kravställning?
Heléne Lindblad Jonsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Heléne,

  Förordningen om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnaders syfte är använda den offentliga köpkraften för spara energi och att främja efterfrågan på mer energieffektiva varor. Förordningen gäller för inköp över tröskelvärdena.

  Enligt förordningen ska statliga myndigheter endast köpa produkter, tjänster och byggnader med hög energieffektivitetsprestanda, förutsatt att detta är förenligt med kostnadseffektivitet, ekonomisk genomförbarhet, hållbarhet i vidare bemärkelse, teknisk lämplighet och tillräcklig konkurrens. Myndigheter som omfattas förordning gäller Regeringskansliet, domstolarna och de myndigheter som anges i 22–32 §§ förordningen om miljöledning i statliga myndigheter. Myndigheterna är också skyldiga att rapportera hur de har arbetat med förordningen i samband med rapporteringen av miljöledning i statliga myndigheter till Naturvårdsverket.

  Förordningen reglerar myndigheternas inköp av varor som har en energimärkning eller omfattas av ekodesign eller när myndigheternas köper tjänster som innebär att leverantören köper in utrustning. För många av dessa varor finns statliga ramavtal. Ramavtalen har ofta ett bredd sortiment för att täcka flera behov och därför brukar det finnas en uppmaning att vid avrop ställa ytterligare miljökrav.

  Vid de tillfällena ska myndigheterna köpa varor inom de högsta energieffektivitetsklasser. Energimärkningen är en klassning från A–G där A är den bästa klassen. I vissa varor förekommer fortfarande A+ och även A+++. Den typen av varor är till exempel vitvaror och TV samt ljuskällor. Skulle myndigheten köpa ett varupaket som komplett kök ska myndigheten välja det paket som har den högsta energieffektivitetsklassen. I verkligheten kan detta vara svårt, då varor med de högsta energiklasserna många gånger inte finns tillgängliga för de modeller och i de prisklasser (till exempel för vitvaror) som offentlig sektor efterfrågar.

  Varor som omfattas av ekodesign men som inte kompletteras med energimärkning ska myndigheterna köpa varor som uppfyller riktvärdena för energieffektivitet. Exempel på detta är ventilationsenhet. Detta kan vara problematiskt då den typen av vara kanske inte uppfyller övriga behov.

  När myndigheterna ska köpa kontorsutrustning som uppfyller kraven för Energy Star men avtalet mellan EU och USA inte längre gäller.

  Vid inköp av byggnader eller ingående av hyresavtal
  En myndighet som köper en byggnad eller ingår ett hyresavtal avseende en byggnad eller lokal ska endast köpa eller ingå hyresavtal avseende byggnader som lägst uppfyller de krav avseende energihushållning och värmeisolering som ställs på byggnadsverk enligt 8 kap. 4 § punkten 6 plan- och bygglagen samt de föreskrifter som meddelats i anslutning till den bestämmelsen. Kraven gäller dock inte om syftet med inköpet är att
  1. totalrenovera eller riva byggnaden,
  2. sälja byggnaden vidare utan att använda den för eget syfte, eller
  3. bevara byggnaden som en byggnad med officiellt skydd som del av en utvald miljö, eller på grund av dess särskilda arkitektoniska eller historiska värde.
  Källhänvisningar
  • förordning (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader
  • förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
  • plan- och bygglag (2010:900).
  Uppdaterad: den 2 januari 2020
  Heini-Marja Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.