Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Tillåtet att upphandla en leverantörs hela sortiment

Hej, är det tillåtet att upphandla en leverantörs hela sortiment och även produkter från ett avsevärt antal andra fabrikat som leverantören är återförsäljare av - och avtala om generella rabattsatser på samtliga gällande bruttopriser?

Kommentarer

 • Hej Johanna,

  Det finns några saker att tänka på i det beskrivna fallet.
  En upphandlande myndighet måste alltid beskriva sitt behov och precisera vad som krävs i fråga om egenskaper hos de produkter som omfattas av ramavtalet. Den information som lämnas ska vara tillräcklig för att en leverantör ska kunna bedöma upphandlingens art och omfattning.

  Ofta har branschen upphandlingen riktar sig till ganska bestämda begrepp och benämningar. Det är klokt att använda dessa i utformningen av upphandlingsdokumenten. Myndigheten kan i och för sig vara ganska generell i en beskrivning av avtalets omfattning. Om ramavtalets omfattning är för generellt beskriven och innefattar många skilda produktområden kan det innebära en otillåten begränsning av konkurrensen. Till exempel, även om en leverantör har både kontorsmaterial och datorer i sitt sortiment kan det ur ett konkurrensperspektiv vara bättre att ha två olika leverantörer på dessa områden. Risken är annars att du begränsar antalet möjliga anbudsgivare samt att du inte får den leverantör som är bäst på att leverera datorer respektive kontorsmaterial. Ramavtalet kan därmed bli både affärsmässigt dåligt och inte regelmässigt utförd. Vid direktivstyrda upphandlingar har en upphandlande myndighet även en skyldighet att motivera varför den inte delar upp en blandad upphandling.

  Den upphandlande myndigheten måste inte begränsa en upphandling till att bara gälla en avgränsad produktlista. Utgå främst från myndighetens behov och hur marknaden ser ut. Men generellt, om myndigheten vill pressa priserna så måste den ge leverantörerna en möjlighet att förhandla med sina underleverantörer och då behöver myndigheten vara mer precis i upphandlingen. Om myndigheten behöver ha tillgång till många olika produkter som frekvent byts ut (till exempel på grund av snabb teknisk utveckling) kan myndigheten efterfråga rabatter på ett större sortiment. Myndigheten kan förstås även kombinera dessa metoder. Det är viktigt att hitta en bra utvärderingsmodell för att kunna värdera de generella rabattsatserna. Se även inläggen:

  Krav på varor med snabb utvecklingstakt, och
  Kan vi begära materialpriser i förhållande till en prislista från en angiven grossistprislista?.

  Med vänlig hälsning,
  Maria

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.