Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Överprövning av tilldelningsbeslut i dynamiska inköpssystem

Hej

Är tilldelning av kontrakt via Dynamiska Inköpssystem överprövningsbart och gäller avtalsspärren?

Kommentarer

  • Hej Lasse!

    Beslut om tilldelning av ett enskilt kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem (DIS) kan överprövas precis som tilldelningsbeslut under ett ramavtal. En sådan överprövning stödjer sig på den allmänna bestämmelsen om överprövning i 20 kap. 4 § lagen om offentlig upphandling (LOU).

    Att avtalsspärr inte gäller vid tilldelning av kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem framgår av 20 kap. 2 § punkten 3 LOU. Den upphandlande myndigheten kan dock iaktta en frivillig avtalsspärr om 10 dagar i syfte att försäkra sig om att ett avtal som ingåtts inte kan förklaras ogiltigt. Denna möjlighet framgår av 20 kap. 15 § punkten 2 LOU och förutsätter att den upphandlande myndigheten först skickat en underrättelse om tilldelningsbeslutet.

    Med vänliga hälsningar,
    Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.