Till senaste kommentaren

Överprövning av tilldelningsbeslut i dynamiska inköpssystem

Hej

Är tilldelning av kontrakt via Dynamiska Inköpssystem överprövningsbart och gäller avtalsspärren?

Kommentarer

 • Hej Lasse!

  Beslut om tilldelning av ett enskilt kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem (DIS) kan överprövas precis som tilldelningsbeslut under ett ramavtal. Denna möjlighet framgår av den allmänna bestämmelsen om överprövning. Bestämmelsen om obligatorisk avtalsspärr gäller dock inte vid tilldelning av kontrakt enligt ett DIS.

  Den upphandlande myndigheten kan iaktta en frivillig avtalsspärr om 10 dagar i syfte att försäkra sig om att ett avtal som ingåtts inte i ett senare skede kan förklaras ogiltigt. Denna möjlighet förutsätter att den upphandlande myndigheten först skickat en underrättelse om tilldelningsbeslutet enligt 12 kap. 12 § lagen om offentlig upphandling (LOU) och iakttar avtalsspärren.

  Källhänvisningar
  • 20 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – allmänna bestämmelsen om överprövning i lagen om offentlig upphandling
  • 20 kap. 2 § punkten 3 LOU – obligatorisk avtalsspärr gäller inte vid tilldelning av kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem
  • 20 kap. 15 § punkten 2 LOU – frivillig avtalsspärr.
  Uppdaterad: den 18 oktober 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.