Till senaste kommentaren

Kan vi tilldela gemensamt vid samordnad upphandling?

Tidigare har (?) ansvarig UM för en samverkans upphandling kunnat tilldela för samtliga inblandande parter.
Har hört att det är ändrat.

Vad gäller räcker, det med en som tilldelar eller måste/ska alla göra egen tilldelning?

Kommentarer

 • Hej Håkan,

  Det finns olika former av samordnad upphandling. En form av samordnad upphandling är anlitande av en inköpscentral (se 7 kap. 10–13 §§ LOU). En annan form är tillfällig gemensam upphandling (se exempelvis inlägget Hur beräknas upphandlingens värde vid samordnad upphandling? i vår Frågeportal). Jag tolkar din fråga som att den rör den senare formen av samordnad upphandling.

  Även om det inte finns några särskilda bestämmelser om tillfällig gemensam upphandling i LOU finns det inga hinder mot att genomföra en sådan samordnad upphandling (se prop. 2015/16:195 s. 543–544). Det är alltså fullt möjligt att samverka med andra upphandlande myndigheter i tillfälliga gemensamma upphandlingar, exempelvis genom fullmakt.

  Vem som kan skriva under avtal eller kan fatta beslut för en upphandlande myndighet är inte en fråga som regleras i LOU och måste bedömas utifrån tillämpliga regler för de upphandlande myndigheterna. Regler för vilka som kan fatta beslut för kommunala organ återfinns bland annat i kommunallagen (2017:725) och lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. För frågor om hur beslutanderätt kan delegeras och avtal tecknas på kommunal nivå föreslår jag att du riktar dig till Sveriges kommuner och landsting (SKL).

  Uppdaterad: den 12 juni 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.