Till senaste kommentaren

Kan vi tilldela gemensamt vid samordnad upphandling?

Tidigare har (?) ansvarig UM för en samverkans upphandling kunnat tilldela för samtliga inblandande parter.
Har hört att det är ändrat.

Vad gäller räcker, det med en som tilldelar eller måste/ska alla göra egen tilldelning?

Kommentarer

 • Hej Håkan,

  Vi förstår din fråga som att det inte rör sig om en upphandling som genomförts av en inköpscentral utan om tillfällig gemensam upphandling.

  Även om det inte finns några särskilda bestämmelser om tillfällig gemensam upphandling i lagen om offentlig upphandling (LOU) finns det inga hinder mot att genomföra en sådan samordnad upphandling. Det är alltså fullt möjligt att samverka med andra upphandlande myndigheter i tillfälliga gemensamma upphandlingar, exempelvis genom fullmakt.

  Vem som kan skriva under avtal eller kan fatta beslut för en upphandlande myndighet är inte en fråga som regleras i LOU, utan det måste bedömas utifrån tillämpliga regler för de upphandlande myndigheterna. Regler för vilka som kan fatta beslut för kommunala organ återfinns bland annat i kommunallagen (2017:725) och lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. För frågor om hur beslutanderätt kan delegeras och avtal tecknas på kommunal nivå föreslår föreslår vi att du vänder dig till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

  Läs mer
  Läs mer om tillfällig gemensam upphandling i inlägget Hur beräknas upphandlingens värde vid samordnad upphandling? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  prop. 2015/16:195 s. 543–544 - möjligheten att genomföra tillfällig gemensam upphandling.

  Uppdaterad: den 10 februari 2020

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.