Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

När ska man meddela tilldelningsbeslut respektive skicka avtal vid direktupphandling?

Hej.

I vilken ordning skall man skicka tilldelningsbeslut och avtal vid en direktupphandling? Då avtalsspärr är fritt att välja.

Kommentarer

 • Hej Ove,

  Ordning vid utskick av tilldelningsbeslut och avtal vid direktupphandling
  I lagen om offentlig upphandling (LOU) finns inga regler avseende i vilken ordning man ska skicka tilldelningsbeslut och avtal vid direktupphandling. Det finns alltså inget hinder mot att skicka tilldelningsbeslut och avtal samtidigt, se dock nedan angående frivillig avtalsspärr.

  En anbudsgivare som tar emot ett avtalsförslag kan under vissa omständigheter uppfatta det som ett tilldelningsbeslut, varför ett formellt tilldelningsbeslut skulle vara överflödigt. Detta eftersom det inte finns några formkrav hur beslut om tilldelning meddelas vid direktupphandling. Tänk på att eventuella övriga anbudsgivare snarast möjligt ska underrättas om beslutet om tilldelning (se 19 kap. 29 § LOU).

  Frivillig avtalsspärr vid direktupphandling
  Väljer den upphandlande myndighet att annonsera om tilldelning av kontrakt genom direktupphandling, enligt 19 kap. 13 § LOU, får den upphandlande myndigheten inte ingå avtal förrän 10 dagar har gått från det att annonsen publicerats (20 kap. 3 § LOU).

  Överväger den upphandlande myndigheten att skicka ett avtalsförslag innan tidsfristen löpt ut kan det vara lämpligt att tydligt klargöra att avtalet inte är civilrättsligt bindande innan tidsfristen löpt ut.

  Uppdaterad: den 2 augusti 2018

  Med vänlig hälsning
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.