Till senaste kommentaren

Kan ett tilldelningsbeslut återkallas?

Om man fått ett tilldelningsbeslut i sin favör och detta sedan blivit återtaget, kan man då kräva att få ut underlaget till beslutet?

Kommentarer

 • Hej Trotte,

  Kan ett tilldelningsbeslut återkallas?
  Tilldelningsbeslut är som huvudregel preliminära. Det innebär att tilldelningsbeslut som huvudregel kan återtas eller ändras av den upphandlande myndigheten. En sådan rättelse kan exempelvis ske i samband med en överprövningsprocess, vilket innebär att den upphandlande organisationen exempelvis själv kan rätta en felaktig tilldelning.

  En upphandlande organisations möjlighet att dra tillbaka tilldelningsbeslutet beror dock på hur underrättelsen om tilldelningsbeslutet är utformat. Avtalsrättslig bundenhet för den upphandlande organisationen i förhållande till den vinnande leverantören kan uppstå genom underrättelsen om tilldelningsbeslutet om den avtalsrättsligt kan anses utgöra en accept. För att undvika avtalsrättslig bundenhet bör organisationen för säkerhetens skull ange att avtal sluts först senare genom ett upphandlingskontrakt.

  Information som ska ges på begäran
  En upphandlande myndighet ska lämna upplysningar om skälen för att leverantörens anbud förkastats, till den anbudsgivare som begär det. Av begäran ska det framgå upplysningar om bland annat utformningen av, och de relativa fördelarna med, det valda anbudet samt namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet.

  Dokumentationsplikt och en allmän handling
  En upphandlande myndighet ska även dokumentera genomförandet av en upphandling. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under upphandlingens samtliga skeden. Som utgångspunkt är denna typ av dokumentation allmän handling. Det innebär att den upphandlande myndigheten ska lämna ut handlingarna vid begäran att ta del av allmän handling, om uppgifterna inte omfattas av en sekretessbestämmelse.

  Läs mer
  På vår webbplats kan du läsa mer om möjligheten att ta del av en allmän handling.
   
  Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 1059 – om civilrättslig bundenhet
  • 12 kap. 13 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – upplysningar på begäran av leverantör
  • 12 kap. 14 § LOU – dokumentationsplikt.
  Med vänlig hälsning,
  Rasmus Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.