Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Tilldelningsbeslut, uteslutning, bedömning av arbetsprov i efterhand, diskriminering

Hej,
Vi har deltagit i en upphandling där vi undrar om bedömningen och förfarandet har gått rätt till. I upphandlingen ingick att göra specifika arbetsprover för upphandlingen.

Ett tilldelningsbeslut skickades ut till samtliga som inkommit med anbud.

Enligt tilldelningsbeslutet blev vi uteslutna pga att vår riskklass bedömdes till "obestämd riskklass", vilket är felaktigt då vi innehar riskklass 5.
Vi kontaktar upphandlaren och påtalar detta som kontrollerar detta med UC.
Upphandlaren medger att de har gjort fel (de har tagit en personupplysning istället för en företagsupplysning) och tar tillbaka sitt tilldelningsbeslut.

Vi tror att de kommer dra tillbaka upphandlingen men i samtal med upphandlaren berättar de att de ska bedöma vårt anbud med arbetsprover (efter de har bedömt andra samt skickat ut tilldelningsbeslut). Vi frågar om det är möjligt att göra en rättvis bedömning av vårt anbud då redan ett tilldelningsbeslut är skickat till alla parter. De hävdar att det är det.

De skickar sedan ut till samtliga att de tar tillbaka tilldelningsbeslutet, en stund senare (efter 25 minuter) skickas ett nytt tilldelningsbeslut ut där vi denna gången finns med i bedömningen.

Får man göra en bedömning av ett anbud efter att man skickat ut ett tilldelningsbeslut? Ska inte alla anbud bedömas vid samma tillfälle?
Vi anser det diskriminerande och att vi blivit felaktigt åsidosatta och att detta genomsyrar bedömning i efterhand.

Kommentarer

 • Hej,

  Jag ser inget principiellt förbud mot en sådan situation du beskriver. En upphandlande myndighet är fri att dra tillbaka ett fattat tilldelningsbeslut om denne så önskar. Om det nya tilldelningsbeslutet på något sätt upplevs som felaktigt finns möjlighet att påtala detta för den upphandlande myndigheten eller att få upphandlingen prövad i domstol.

  Även om ett anbud, eller delar av ett anbud, är föremål för en ny utvärdering eller liknande så ska anbudet fortfarande granskas och bedömas utifrån de villkor som är uppställda i upphandlingsdokumenten.

  Vidare kan domstolen i en överprövningsprocess komma fram till att en upphandling ska rättas på så sätt att ett anbud ska tas upp till utvärdering om domstolen anser att den upphandlande myndigheten felaktigt har förkastat ett anbud, vilket kan innebära att anbud kan komma att utvärderas i olika skeden.

  Med vänlig hälsning


  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy