Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Måste separata tilldelningsbeslut i en uppdelad upphandling meddelas vid samma tillfälle?

Hej,
Om anbud kan lämnas på en eller flera delar i ett öppet förfarande är det då förenligt med LOU att meddela tilldelningsbeslut vid flera olika tillfällen som omfattar enbart en eller flera delar? eller ska tilldelningsbeslutet fattas vid ett tillfälle och omfatta samtliga ingående delar? Tack! //Maria

Kommentarer

 • Hej Maria!

  Vi tolkar din fråga som att den aktuella upphandlingen är utformad på så sätt att kontrakt ska tilldelas i separata delar. LOU innehåller inget hinder mot att separata tilldelningsbeslut meddelas för olika delkontrakt som ingår i en upphandling. I praxis har emellertid dessa separata beslut i regel meddelats samtidigt. Vi känner inte till om det har prövats i domstol hur åtskilda i tid dessa separata beslut får vara.

  Av likabehandlingsprincipen följer att underrättelserna om tilldelningsbeslutet ska lämnas samtidigt till leverantörerna och ha samma innehåll (se prop. 2015/16:195 s. 1075). Kravet på likabehandling innebär att alla leverantörer i samma situation ska behandlas lika, varför tilldelningsbeslutet måste meddelas alla leverantörer som lämnat anbud på samma delkontrakt.

  Det torde inte finnas en skyldighet enligt LOU att separata tilldelningsbeslut för olika delkontrakt ska meddelas vid exakt samma tillfälle. Däremot kan lämpligheten av att meddela tilldelningsbeslut vid vitt skilda tillfällen ifrågasättas, samt eventuellt leda till något svåröverskådliga konsekvenser avseende avtalsspärrarnas löptid i händelse av överprövning.

  Uppdaterad: den 25 juli 2018

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.