Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vilka tjänster inom bygg omfattas av LOU?

Hejsan!

jag undrar vart jag kan hitta en lista på tjänster inom bygg som omfattas av LOU

Kommentarer

 • Hej Islam!

  Det finns ingen sammanställd lista på tjänster inom bygg som omfattas av LOU. Det är istället så att LOU gäller för upphandlingar där upphandlande myndigheter anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt (1 kap. 2 § LOU).

  Annorlunda uttryckt betyder det att alla inköp som görs av en upphandlande myndighet omfattas av upphandlingsskyldighet enligt LOU. Beroende på om inköpet avser en vara, tjänst eller byggentreprenad kan sedan vissa beloppsgränser och andra bestämmelser i lagen skilja sig åt, men dessa omfattas fortfarande av LOU. Lagen innehåller särskilda undantag från upphandlingsskyldigheten i vissa fall, men inget av dessa undantag avser tjänster inom bygg specifikt.

  Det kan ibland vara svårt att avgöra om ett inköp inom bygg är en tjänst eller en byggentreprenad. Gränsdragningen dem emellan har tidigare beskrivits i inlägget Hur avgör man om det som ska upphandlas utgör ett byggentreprenadkontrakt eller tjänstekontrakt? i vår Frågeportal.

  Avslutningsvis kan anskaffningar av varor, tjänster och byggentreprenader även omfattas av lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). LUF gäller för upphandlingar som genomförs av en upphandlande enhet för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster (1 kap. 2 § LUF). Ett exempel på en sådan upphandlande enhet är ett kommunalt bolag som bedriver VA-verksamhet.

  Återkom om du har några fler frågor!

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.