Till senaste kommentaren

Tolkning av hållbarhetskriteriet Information om ursprung sammansatta produkter - kött (kravID 10414

Hej!

Vi har en fråga angående tolkning av kravet med ID: 10414:1; "För sammansatta produkter med ett köttinnehåll över 10 % ska skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan om i vilket land djuret är fött/kläckt, uppfött, slaktat och förädlat."

Menas det att om en produkt innehåller en nötköttråvara i 50% och en grisköttsråvara i 7%, så gäller kravet om att uppge djurets ursprung enbart för nötköttet, och inte för grisköttet?

Tack på förhand!
Vänliga hälsningar,
Katarina

Kommentarer

 • Hej Katarina,

  För sammansatta produkter är procentvärdena i kriteriebiblioteket satta på den nivå där det bör vara rimligt att ställa krav på innehållet även i en sammansatt produkt.  

  För information om ursprung finns EU-förordningar som reglerar ursprungsinformation för de flesta köttråvaror men dessa gäller inte för sammansatta produkter. Information om kravet i kriteriebiblioteket ger mer information om vad som avses med en sammansatt produkt, huvudråvara och karaktärsråvara.

  För sammansatta produkter av kött är 10 procent av enskild köttråvara den nivå som bedöms rimligt att ställa krav i form av teknisk specifikation, se KravID: 10414:1. Dock är det endast uppskattat av kunden om information finns tillgänglig gällande innehåll under 10 procent, vilket kan vara en anledning för en leverantör att redogöra för all tillgänglig information om exempelvis ursprung för enskild vara under 10 procent i varudeklaration eller en leverantörsförsäkran.

  Uppdaterad: den 5 juni 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.