Till senaste kommentaren

Förfarande vid upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster över tröskelvärdet?

Är det rätt uppfattat att till exempel juridiska tjänster (som inte redan är undantagna) kan upphandlas med förenklat förfarande endast om beloppet understiger tröskelvärdet?

Kommentarer

 • Hej Kerstin,

  Det stämmer inte riktigt. Förenklat förfarande kan användas också i de fall upphandlingen överstiger tröskelvärdet (om tjänsten som upphandlas anges i förteckningen över sociala tjänster och andra särskilda tjänster i bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling [LOU]). Däremot blir ytterligare ett par regler tillämpliga om upphandlingen överstiger tröskelvärdet.

  Vid upphandlingar av sociala och andra särskilda tjänster som finns i bilaga 2 till LOU ska reglerna i 19 kap. LOU tillämpas. Även andra delar av LOU ska tillämpas. Vilka dessa är, framgår bland annat av hänvisningen i 19 kap. 2 § LOU.

  För upphandling av sociala och andra särskilda tjänster, vars värde uppgår till minst det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, tillämpas dessutom ytterligare regler i LOU. Vilka dessa är kommer till uttryck i hänvisningen i 19 kap. 3 § andra stycket LOU.

  Källhänvisningar
  19 kap. 1 § punkten 2 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vid upphandlingar av sociala och andra särskilda tjänster som finns i bilaga 2 ska reglerna i 19 kap tillämpas.

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.