Till senaste kommentaren

Behöver vi tydliggöra att egenförsäkran (ESPD) inte accepteras vid upphandling under tröskelvärdet?

Hej!

Om jag förstått rätt finns det ingen skyldighet att, vid upphandling, under tröskelvärdet acceptera ESPD - korrekt?

I våra upphandlingar under tröskelvärdet ställer vi i princip bara frågor till anbudslämnaren avseende att denne uppfyller kvalificeringskraven. Det enda som behöver skickas in kan vara bevis om "ekonomisk ställning" om det saknas "rating" hos vårt kreditupplysningsföretag.

Eftersom en ESPD nästan enbart gör det hela svårare funderar jag på att skriva något i stil med "Upphandlande myndighet vill att anbudslämnaren bevisar uppfyllnad av ställda kvalificeringskrav genom att besvara frågorna i upphandlingsdokumentet samt insänder bevis/dokument om så krävs. ESPD accepteras ej i denna upphandling och ska inte insändas".

Är det okej att skriva så? Kommentarer/Synpunkter?

Kommentarer

 • Hej!

  Ja, det stämmer att ni inte har en skyldighet att vid upphandling under tröskelvärdet acceptera en egenförsäkran (ESPD).

  Att, som du föreslår, tydliggöra att ni inte kommer att tillhandahålla ett ESPD-formulär och att en egenförsäkran inte kommer att accepteras är bra eftersom det gör förutsättningarna tydliga för leverantörerna.

  Eftersom den aktuella upphandlingen kommer att ske enligt inte direktivstyrda bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU) har ni möjligheten att använda er av möjligheten till begränsad kontroll.

  Läs mer
  Läs mer om begränsad kontroll i inlägget Begränsad kontroll (omvänd utvärdering) vid inte direktivstyrd upphandling i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 19 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelser om inte direktivstyrd upphandling
  • 19 kap. 18–19 §§ LOU – kontroll och uteslutning av leverantörer
  • 19 kap. 20 § LOU – begränsad kontroll.
  Uppdaterad: den 19 november 2019
  Robin

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.