Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Behöver vi tydliggöra att egenförsäkran (ESPD) inte accepteras vid upphandling under tröskelvärdet?

Hej!

Om jag förstått rätt finns det ingen skyldighet att, vid upphandling, under tröskelvärdet acceptera ESPD - korrekt?

I våra upphandlingar under tröskelvärdet ställer vi i princip bara frågor till anbudslämnaren avseende att denne uppfyller kvalificeringskraven. Det enda som behöver skickas in kan vara bevis om "ekonomisk ställning" om det saknas "rating" hos vårt kreditupplysningsföretag.

Eftersom en ESPD nästan enbart gör det hela svårare funderar jag på att skriva något i stil med "Upphandlande myndighet vill att anbudslämnaren bevisar uppfyllnad av ställda kvalificeringskrav genom att besvara frågorna i upphandlingsdokumentet samt insänder bevis/dokument om så krävs. ESPD accepteras ej i denna upphandling och ska inte insändas".

Är det okej att skriva så?
Kommentarer/Synpunkter?

Kommentarer

  • Hej!

    Ja, det stämmer att ni inte har en skyldighet att vid upphandling under tröskelvärdet acceptera en egenförsäkran (ESPD).

    Att, som du föreslår, tydliggöra att ni inte kommer att tillhandahålla ett ESPD-formulär och att en egenförsäkran inte kommer att accepteras är bra eftersom det gör förutsättningarna tydliga för leverantörerna.

    Eftersom den aktuella upphandlingen kommer att ske enligt 19 kap. LOU har ni möjligheten att använda er av reglerna om ”Begränsad kontroll” i 19 kap. 20 § LOU. Se närmare i den bestämmelsen för hur begäran av bevis avseende kvalificeringskrav kan hanteras. För samma fråga avseende uteslutningsgrunderna se 19 kap. 18 § LOU.
    Robin Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.