Till senaste kommentaren

Måste just begreppet "eller likvärdigt" användas vid hänvisningar?

Hej!

Hittar ofta i LOU-upphandlingar att de skriver -"dörrar ska vara typ "fabrikat och modell" eller "fönsterbänk ska vara av typ Svensk kalksten". Inget anges om att de ska vara likvärdigt. Räcker det att de skriver "typ" för att det underförstått ska uppfattas som att likvärdig vara accepteras?

La inte in några fabrikat för att inte hänga ut någon
Bo Pettersson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Bo!

  Som huvudregel gäller att de tekniska specifikationerna inte får innehålla hänvisningar till exempelvis fabrikat, varumärke, ursprung eller tillverkning om det leder till att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas. Undantag från huvudregeln får förekomma om det motiveras av det som ska anskaffas eller det annars inte är möjligt att beskriva det som ska anskaffas tillräckligt tydligt, det vill säga att kontraktsföremålet inte kan beskrivas på något allmänt eller generiskt sätt. En sådan hänvisning ska följas av orden ”eller likvärdigt”. Lagtextens utformning ger alltså inget utrymme för att använda något annat begrepp.

  Enligt den grundläggande upphandlingsprincipen om öppenhet ska upphandlingsdokumenten utformas på så sätt att de uppställda kraven är klara och tydliga och lämnar minsta möjliga utrymme för tolkning. Alla leverantörer ska på ett enkelt sätt kunna förstå vilka krav som ställs.

  Begreppet ”typ” kan anses mer öppet för tolkning än begreppet ”likvärdigt” och skulle därför kunna riskera att principen om öppenhet inte efterlevs i alla sammanhang.

  Läs mer
  Se exempelvis Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 921-16 där domstolen kom fram till att en hänvisning till visst fabrikat eller varumärke var tillåtet för vissa artiklar eftersom förfrågningsunderlaget annars skulle bli alltför omfattande, samt Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 7824-16 där en hänvisning inte bedömdes vara tillåten.

  Källhänvisningar
  9 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – uppgifter och hänvisningar som inte får ingå i tekniska specifikationer.

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.