Till senaste kommentaren

Undantag för elproduktion och försäljning av el

Hej,

Vi har använt undantaget för produktion och försäljning av el, enligt beslut 2007/706/EG.från det tidigare direktivet, som väl inte längre gäller?

Finns det eller avses det göras en ansökan gällande undantag för elproduktion och försäljning av el, från de nya upphandlingsdirektiven, alltså enligt 3 kap. 24 § LUF.

Hur ska jag tolka artikel 9 punkt 2?

Om det inte finns något beslut om undantag, eller om det inte avses göras någon ansökan om det, ska jag då tolka reglerna så att det inte finns något undantag för produktion och försäljning av el i de nya upphandlingsdirektiven/lagarna?

Kommentarer

 • Hej Charlotta,

  Se skäl 43 och artikel 107 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU (LUF-direktivet). Formuleringarna i skälet och artikeln talar för att verksamhet som undantagits från det numera upphävda LUF-direktivets (direktiv 2004/17/EG) tillämpningsområde innan LUF-direktivet trädde i kraft också bör vara undantagna efter det att det nya direktivet har trätt i kraft.

  Artikel 9.2 LUF-direktivet har implementerats i 2 kap. 3 § LUF och avser situationen där produktionen av el utgör en sekundär verksamhet hos en upphandlande enhet som inte är en upphandlande myndighet och som behövs för användningen i huvudverksamheten (som inte får vara produktion av el). Vidare uppställs krav på att leveransen av elen ska avse överskottet av produktionen och omfattningen av leveranserna får inte överstiga 30 procent av den totala elproduktionen, beräknat på ett genomsnitt för de senaste 3 åren. Se prop. 2015/16:195 s. 329 och s. 1172.

  Uppdaterad: den 20 augusti 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Mattias Upphandlingsjurist
 • Hej, som Projektledare i ett mindre eldistributionsbolag ska vi byta ut en del säkerhetsutrustning som övervakar våra transformatorstationer. Typ övervakningskameror och kameraservrar. Jag undrar om denna upphandling 'måste' LUF upphandlas eller om det är något som kan/ska undantas från LUF? Spontant känns det som om upphandlingen borde falla inom ramen för LUFS (SUA) upphandling där vi kan direktupphandla. Det är ju ingen bra ide att skicka ut underlaget till 'alla' då det är viktig säkerhetsupphandling.

  Mvh
  Peter
  Peter
 • Hej Peter.

  Se vårt stöd om upphandlingsreglerna och säkerhetsskydd på vår webbplats som även behandlar din fråga. Under rubriken "Kan en upphandling som omfattas av säkerhetsskydd bli undantagen från upphandlingslagstiftningen?" får du svar på din fråga.

  Uppdaterad: den 20 augusti 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Arash

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.