Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur beräknas tröskelvärdet vid flera påföljande direktupphandlingar?

Hej
Vi har ett mallsystem som vi utvecklade för några år sedan och har kostat 300 tkr att utveckla och förvalta. (Direktupphandlat) Avtalet går ut snart, efter två år.

Nu behöver det utvecklas och förvaltas vidare och kommer under de närmaste två åren att kosta knappt 400 tkr.

Eftersom vi för en 4-årsperiod hamnar på 700 tkr bör vi väl göra en förenklad upphandling?

Om en ny leverantör vinner avtalet kommer vi att tappa tempo och det kommer att kosta oss väsentligt mer. Finns det ngt undantag i LOU som ger oss möjlighet att göra en direktupphandling med de som utvecklat systemet och förvaltar det åt oss?

Kommentarer

 • Hej Per-Ola!

  Precis som du skriver ska kontraktets värde beräknas för hela löptiden. Alla eventuella optioner och förlängningsklausuler som finns i avtalet ska också räknas med som om de kommer att utnyttjas.

  Direktupphandling är tillåtet för inköp av samma slag som under räkenskapsåret understiger direktupphandlingsgränsen. Det finns i sig inget absolut hinder mot att dela upp kontraktet i mindre perioder eller i delkontrakt, även om det kan leda till att det totala värdet av kontraktet understiger direktupphandlingsgränsen. Det är emellertid inte tillåtet att dela upp kontraktet i syfte att komma under direktupphandlingsgränsen. Kan den upphandlande myndigheten visa att det av andra skäl är motiverat att dela upp kontraktet är det däremot möjligt att göra det.

  Något specifikt undantag för att göra direktupphandlingar över direktupphandlingsgränsen med en befintlig leverantör finns inte, utan det förutsätter att det föreligger synnerliga skäl (se 19 kap. 7 § tredje stycket LOU). Direktupphandling för att förhindra stora skador och stora kostnader kan exempelvis vara tillåtet, men som framgår av ordalydelsen får direktupphandling på grund av synnerliga skäl bara tillämpas i rena undantagsfall. Vidare får direktupphandling enligt samma bestämmelse användas i tillämplig omfattning i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12–19 §§ LOU är uppfyllda. Huruvida någon av undantagen är tillämpliga får avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

  Uppdaterad: den 20 februari 2018

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.