Till senaste kommentaren

Undantag konserveringsmedel, skillnad Bas Sensibiliserande produkt/Avancerat Sensibliserande ämnen

Avseende miljökrav i kriteriewizard: Hur kommer det sig att man på avancerad nivå gjort undantag och tillåter konserveringsmedel i flytande produkter som ingår med <_0,02vikt%, samtidigt som man på basnivå inte gör samma undantag?Inköpare, upphandlande myndighet Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!

  I kemiska produkter har vi krav om sensibiliserande produkt som ett bas krav (KravID 10583). Det avancerade kravet är om sensibiliserande ämnen (KravID 10584) . Baskravet refererar till klassificering som sensibiliserande för hela produkten/blandningen, såsom exempelvis ett rengöringsmedel. Kravet innebär att små mängder av ämnen med klassificering som sensibiliserande kan ingå i produkten/blandning utan att den får en klassificering.

  Det avancerade kravet går längre och begränsar ingående ämnen som är klassificerade som sensibiliserande. Ett undantag har lagts in i det kravet för att tillåta små halter (max 0,02 vikt%) av sensibiliserande konserveringsmedel i flytande produkter. I flytande produkter krävs oftast konserveringsmedel och det här undantaget möjliggör då små halter av sensibiliserande konserveringsmedel.

  Med vänlig hälsning,
  Susanna Hållbarhetsspecialist
  (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.