Till senaste kommentaren

Undantag konserveringsmedel, skillnad Bas Sensibiliserande produkt/Avancerat Sensibliserande ämnen

Avseende miljökrav i kriteriewizard: Hur kommer det sig att man på avancerad nivå gjort undantag och tillåter konserveringsmedel i flytande produkter som ingår med <_0,02vikt%, samtidigt som man på basnivå inte gör samma undantag?Inköpare, upphandlande myndighet Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej!

    I kemiska produkter har vi krav om sensibiliserande produkt som ett bas krav (KravID 10583). Det avancerade kravet är om sensibiliserande ämnen (KravID 10584) . Baskravet refererar till klassificering som sensibiliserande för hela produkten/blandningen, såsom exempelvis ett rengöringsmedel. Kravet innebär att små mängder av ämnen med klassificering som sensibiliserande kan ingå i produkten/blandning utan att den får en klassificering.

    Det avancerade kravet går längre och begränsar ingående ämnen som är klassificerade som sensibiliserande. Ett undantag har lagts in i det kravet för att tillåta små halter (max 0,02 vikt%) av sensibiliserande konserveringsmedel i flytande produkter. I flytande produkter krävs oftast konserveringsmedel och det här undantaget möjliggör då små halter av sensibiliserande konserveringsmedel.

    Med vänlig hälsning,
    Susanna Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.