Till senaste kommentaren

Underlag för att bekräfta ekonomisk ställning vid kvalificeringskrav på kreditvärdighet

Hej!
Jag undrar vilken typ av underlag UM kan begära in om en anbudsgivare har lägre kreditvärde än vad UM har uppgett är minimum i ett upphandlingsdokument? Till exempel om myndigheten begär att anbudsgivaren ska ha minst 40 poäng enligt Creditsafe. Vad/vilka underlag kan man begära in från anbudsgivaren som ändå styrker anbudsgivarens ekonomiska ställning motsvarande 40 poäng enligt Creditsafe? Tacksam för svar.

Kommentarer

 • Hej Anna!


  Det går inte att ge något särskilt svar på vilket exakt underlag som kan styrka att en anbudsgivares ekonomiska ställning motsvarar ett viss poäng på ett visst kreditupplysningsföretags skala. Om en upphandlande myndighet har hämtat in information från ett kreditupplysningsföretag ska bolaget som inte uppfyllt kravet med egen utredning få bemöta de upplysningar kommunen inhämtat. Vad som i praktiken är tillräckligt för att styrka att ett bolag har motsvarande ekonomisk ställning kan vara svårt att säga, särskilt som grunden för de olika utvärderingsmetoderna inte är offentliga. En bedömning får göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet och de handlingar som leverantören presenterar.


  För rättsfall som hanterar kreditbetyg/-rating, se bland annat RÅ 2005 ref. 47, Kammarrätten i Göteborgs domar i mål nr 655-11, mål nr 3229-12, mål nr 3584-13, mål nr 4845-15, Kammarrätten i Jönköpings domar i mål nr 2808-10, mål nr 851--854-12 och Kammarrätten i Stockholms domar i mål nr 4855-09, mål nr 5152-13  och mål nr 7561-15.


  Uppdaterad: den 26 juni 2019


  Med vänliga hälsningar

  Anton
 • Hej
  Jag tolkar detta svar som att ni anser att den nya formuleringen i LOU inte har påverkat möjligheten för UM att ställa krav på viss rating hos till exempel Creditsafe. Är det korrekt uppfattat?
  Mvh
  Caroline
  Caroline
 • Hej Caroline!

  Ovanstående svar berörde inte den frågan, men vi har tidigare behandlat i inlägget Vilka möjligheter finns att ställa krav på ekonomisk och finansiell ställning? i vår Frågeportal.

  Uppdaterad: den 26 juni 2019

  Med vänliga hälsningar
  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.