Till senaste kommentaren

Måste underrättelse om tilldelningsbeslutet skickas när man övergått till ett förhandlat förfarande

Hej,

Om en upphandlande enhet har övergått till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 5 § LUF och sedan ska tilldela kontraktet. Måste underrättelse om tilldelningsbeslutet ske i enlighet med 12 kap. 12 § LUF då eller går det bra att teckna avtalet direkt? Någon avtalsspärr löper ju inte enligt 20 kap. 2 § LUF.

Mvh
Jan

Kommentarer

 • Hej Jan,

  En upphandlande enhet ska skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om beslut som fattats om att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal. Vi kan inte se att det finns något undantag i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) från denna skyldighet i ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Undantaget från avtalsspärr omfattar endast avtalsspärren och är inte ett undantag från skyldigheten att meddela ett tilldelningsbeslut.

  Observera att skyldigheten att meddela ett tilldelningsbeslut endast omfattar anbudssökanden och anbudsgivare. Av din fråga framgår dock inte hur många anbudssansökande eller anbudsgivare som finns.

  Läs mer
  Om det bara finns en anbudssökande eller anbudsgivare, kan det vara av intresse att läsa inlägget Behöver tilldelningsbeslut meddelas om det endast kommer in ett anbud? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  12 kap. 12 § och 20 kap. 2 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) - skyldighet att meddela underrättelse om beslut samt undantag från avtalsspärren.

  Med vänlig hälsning,
  Rasmus Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.