Till senaste kommentaren

Varför ställs ibland krav på undertecknande av anbud?

Hej,

Vid inlämning av anbud elektroniskt begärs ibland att anbudet ska undertecknas av behörig företrädare genom att underteckna bilaga och skanna in. Hur kommer sig detta? Borde det inte vara tillräckligt att anta att det är en behörig företrädare för leverantören som är registrerad i anbudssystemet och därmed signerar anbudet genom att skicka in det elektroniskt?

Kommentarer

 • Hej Susanne,

  Det ställs inte något krav enligt upphandlingslagstiftningen att ett anbud behöver undertecknas överhuvudtaget.

  Att avgöra behörigheten hos en företrädare hos en leverantör behöver inte alla gånger vara helt lätt. Behörigheten hos en firmatecknare kan vara enklare att utläsa eftersom den framgår av bolagets registreringsbevis. Därefter kan behörigheten att företräda bolaget i olika situationer delegeras ner i organisationen genom olika typer av fullmakter. Beroende på bolagets storlek och struktur kan delegeringen se väldigt olika ut från fall till fall, och den kan även förändras över tid.

  Syftet med att anbudet kommer in från någon som är behörig att företräda leverantören i den aktuella situationen kan vara att man till exempel vill undvika en situation där anbudsgivaren gör gällande att anbudet inte är bindande eftersom företrädaren inte är behörig att lämna in det aktuella anbudet och att den upphandlande myndigheten känt till eller borde känt till detta.

  Att enbart skicka in ett anbud i en offentlig upphandling bör inte kunna jämställas med att anbudet har undertecknats av en behörig företrädare eftersom signaturens har vissa funktioner avseende validering av avsändaren och informationens riktighet, avsiktsförklaring och den utgör också en viktig del ur bevissynpunkt.

  Läs mer
  Läs även inlägget Vem är behörig företrädare att skriva under ett avtal? i vår Frågeportal.

  Uppdaterad: den 20 augusti 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.