Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vilka generella upphandlingsrisker finns?

Hej,

Har en fråga kring vilka generella risker som finns för en upphandlare, som denne bör tänka på? Mer en lista kopplat till LOU är vi ute efter och inte "endast" de som ni beskriver här på hemsida. Finns något sådant att tillgå?

Stort tack på förhand!
Mvh
Lina Albinsson på uppdrag från Sysav AB

Kommentarer

 • Hej Lina,

  Upphandlingsmyndigheten tillhandahåller ingen lista över riskerna i upphandlingsprocessen och det är svårt för mig att formulera en sådan eftersom riskerna, liksom möjligheterna, är i princip oöverblickbara.

  Bland de risker som finns kan dock tre stycken nämnas:
  • Avsaknad av strategiskt inköpsarbete
  • Otydligt utformade upphandlingsdokument
  • Bristande kommunikation mellan parterna
  Avsaknad av strategiskt inköpsarbete
  Ett vanligt fel som upphandlande myndigheter gör är att enbart koncentrera sig på själva upphandlingsprocessen. Genom att arbeta strategiskt med sina inköp kan hela upphandlingsprocessen förenklas och resultaten förbättras. Sådant strategiskt arbete inkluderar bl.a. planering, kartläggning och analysering innan upphandlingsfasen men även implementering och förvaltning efter själva upphandlingen. Upphandlingsmyndigheten tillhandahåller användbart material om hur man kan använda strategiskt inköpsarbete i upphandlingsprocessen. Du hittar materialet på vår webbplats.
   
  Otydligt utformade upphandlingsdokument 
  För att en upphandling ska generera så goda resultat som möjligt är tydligt utformade upphandlingsdokument i regel en förutsättning. Utan tydligt utformade upphandlingsdokument är det svårt för leverantörer att avgöra hur de kan möta den upphandlande myndighetens behov på bästa sätt. Du kan läsa mer om vad man bör tänka på när man utformar upphandlingsdokumenten på vår webbplats och i vår vägledning.

  Bristande kommunikation mellan parterna
  Bristande kommunikation mellan parterna kan ofta resultera i missförstånd och i värsta fall onödiga överprövningar. Överprövningar innebär fördröjning och merarbete för alla inblandade parter och bör därmed givetvis undvikas. Därför bör man som upphandlande myndighet uppmuntra och välkomna att frågor ställs tidigt under processen istället för att eventuella fel och oklarheter påtalas först i samband med en eventuell överprövning. Du kan läsa mer om vikten av att fråga och kommunicera på vår webbplats.

  Lycka till med er upphandling!

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.