Till senaste kommentaren

Uppdateringsfrekvensen av kriterier?

Jag laddade ner kriteriedokumentet för textil från er kriteriedatabas med inställningen "Bas". Jag reagerade på att denna var senast uppdaterad 2017. Det har ju kommit flera nya restriktioner sedan dess. Tex så tillåts upp till 300 ppm utav formaldehyd i kriteriedokumentet medan det finns en restriktion i REACH som träder i kraft i november på 75 ppm. Hur tänker ni kring detta? Det finns väl en risk att eftersom detta dokument hämtas hem från er som myndighet att det tolkas som att man lever upp till lagkraven om man följer dokumentet?

Kommentarer

  • Hej!
    Det stämmer att kriterierna för textilier är från slutet av 2017. Vi försöker kontinuerligt att hålla våra kriterier uppdaterade och gör lite större genomgångar av dem ungefär var tredje år.
    Gällande formaldehydkravet i textilier så ska vi uppdatera med en informationstext om att kravet skärps från och med 1 november 2020 gällande gränsvärdet på 75ppm i bas kravet. I kravet på avancerad nivå kommer nivån ligga kvar på 20ppm. Gränserna kommer sen ses över vid nästa revision. 
    Susanna Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.