Till senaste kommentaren

Uppföljning av krav på tensiders nedbrytbarhet

Hej!

Har frågor ang. uppföljning av krav på tensiders nedbrytbarhet med KravID: 10862.

Entreprenören har lämnat in produktens säkerhetsdatablad och i denna finns nedanstående text:
Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för
biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och
rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för
medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för
dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och
rengöringsmedel.


Uppfylls kravet på tensid som ingår i produkter som används i tjänsten, då det enligt kravet  ska klarar lätt nedbrytbarhet enligt gällande OECD-riktlinjer 301 A-F?
Eller behöver vi som upphandlande myndighet även kräva in råvaruleverantörernas säkerhetsdatablad för
ingående tensider för att kunna avgöra om kravet uppfylls?

Med vänliga hälsningar


Linda


Kommentarer

  • Hej Linda,

    Produktens säkerhetsdatablad är inte tillräckligt som bevis för att kravID 10862 Tensiders nedbrytbarhet är uppfyllt. Det står angivet i säkerhetsdatabladet för produkten att "data finns som stödjer detta påstående", det är alltså denna data som utgör bevis. Det behövs därför antingen råvaruleverantörernas säkerhetsdatablad för samtliga ingående tensider eller ett dokument från leverantören med uppgifter om tensidernas DID-nummer för att visa att kravet är uppfyllt.

    Om du får DID-nummer går du in i DID-listan och kontrollerar för respektive tensid att det står "R" (readily biodegradable) i kolumnen "Degradation/Aerobic".

    Vänliga hälsningar
    Anette Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.