Till senaste kommentaren

Upphandla utrustning från USA, vem ska stå för tullavgiften?

Produkten som vi ska upphandla finns bara i USA, min fråga är vad gäller vid importen vem står för tullavgiften? Vad bör man tänka på gällande leveransfrågan?

Vi brukar ju använda oss av DDP Incoterms 2010 vad kan vi skriva i ffu så att det blir tydligt för leverantören vilka avgifter som gäller?

Kommentarer

 • Hej Helena,

  Frågor om vem som ska stå för tullavgiften vid import från USA hänvisar vi i första hand till Tullverket. Du finner Tullverkets kontaktuppgifter här.

  Frågor om leveransvillkor är en i huvudsak avtalsrättslig fråga utan direkt koppling till upphandling. Vi tillhandahåller därför inte stöd i sådana frågor. Frågor om Incoterms 2010 hänvisar vi till International Chamber of Commerce.

  Villkor för fullgörande av kontrakt i en upphandling ska ha anknytning till det som ska upphandlas, det vill säga vara kopplade till kontraktsföremålet, och villkoren ska vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna. En princip som kan vara särskilt intressant att titta närmre på i det beskrivna fallet är proportionalitetsprincipen som innebär att kraven och villkoren i upphandlingen ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Förutsatt att dessa saker är uppfyllda är uppfyllda går det bra att ha med ett visst leveransvillkor i en upphandling.

  För att avgöra om det exempelvis går att använda DDP Incoterms 2010 som leveransvillkor i en viss upphandling behöver det göras en bedömning i det enskilda fallet. Vi gör inte bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte svara på frågan om vad ni kan skriva i upphandlingsdokumenten för att säkerställa att upphandlingsdokumenten tydligt anger vilka villkor som gäller. För individuell rådgivning rekommenderar vi att ni kontaktar en jurist på den privata marknaden eller i den egna organisationen.


  Med vänlig hälsning,
  Rasmus

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.