Till senaste kommentaren

Samordnad upphandling med myndigheter i andra medlemsstater

Hej,
Jag ska för ett EU-projekts räkning upphandla en tjänst (VR/3D-upplevelse) där vi ska vara piloter. Det är sedan tänkt att det som option ska vara möjligt för andra i projektet att avropa samma. Det är deltagare från bl a Litauen och Tyskland. Hur gör jag då? Jag tänker kring fullmakt? Gäller samma som i Sverige?

Kommentarer

 • Hej Emelie,

  En upphandlande myndighet eller enhet kan genomföra en samordnad upphandling med en upphandlande myndighet eller enhet från en annan medlemsstat. I sådana situationer ska de deltagande myndigheternas eller enheternas ansvarsområden fastställas i en överenskommelse. I överenskommelsen ska också framgå vilka nationella bestämmelser som ska vara tillämpliga vid upphandlingen. Informationen ska också anges i upphandlingsdokumenten.

  Frågor om fullmakt är främst en avtalsrättslig fråga vilket vi inte ger stöd inom. I det beskrivna fallet finns även inslag av internationell rätt. Vi ger inte stöd i sådana frågor. För individuell rådgivning rekommenderar vi att ni kontaktar en jurist på den privata marknaden eller i den egna organisationen.

  Källhänvisningar
  7 kap. 15-23 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - bestämmelser om gemensam upphandling med myndigheter från andra medlemsstater.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.