Till senaste kommentaren

Hur beräknar man värdet av en upphandling avseende distribution av varor som köps från andra avtal?

Hej,

Vi tittar på att göra en upphandling om distribution av varor som ska köpas in på våra befintliga avtal. Ska vi beräkna avtalsvärdet för enbart den summan som distributören tjänar eller hela beloppet som kommer att faktureras UM?

Mvh, Karin

Kommentarer

 • Hej Karin,

  Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas enligt de avtal som ingår i upphandlingen. Om upphandlingen avser distribution av varor den upphandlande myndigheten redan äger ska inte värdet av varornas värde beaktas i beräkningen av upphandlingens värde. Exempelvis kan varorna redan ha blivit upphandlande genom ett tidigare upphandlat ramavtal. I en sådan situation ska värdet av upphandlingen endast uppskattas till det belopp som ska betalas till leverantören för att distribuera varorna.

  Läs mer
  Läs mer om möjligheten att hänvisa en leverantör till att använda befintliga ramavtal samt vad som gäller för vidarefakturering i inläggen Beräkning av kontraktsvärde – utlägg eller vidarefakturering? och Får vi kräva att leverantören ska använda våra upphandlade leverantörer vid uppdragets utförande? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  5 kap. 3 § och 19 kap. 8 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – beräkning av värdet av en upphandling.

  Vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.