Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Omfattas upphandling av banklån av LOU och LUF?

Hej,

Jag skulle vilja fråga er angående följande:

Vårt företag har behov av ett banklån. Är det LOU/LUF som gäller i frågan om vilken bank vi ska vända oss till i slutänden? Alltså handlar man upp finansiell tjänst ”lån” på dem grundar som är föreskrivna i LOU/LUF?

Hur gör man om LOU/LUF inte är tillämplig i den frågan.

Kommentarer

 • Hej Artem!

  Jag utgår i mitt svar från att ni är en sådan upphandlande enhet som omfattas av LOU och/eller LUF enligt 1 kap. 2 § i respektive lag.

  Avgörande för vilken av LOU och LUF som ska tillämpas är den verksamhet som bedrivs. LUF gäller upphandling som genomförs av en upphandlande enhet som är verksam inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och är avsedd för utförandet av någon av de verksamheter som omfattas av lagen. Det är alltså en förutsättning för lagens tillämpning att det som anskaffas är avsett för sådan försörjningsverksamhet som anges i 2 kap. 1–8 §§.

  I LUF undantas vissa finansiella tjänster från lagens tillämpningsområde (3 kap. 30 §). Bestämmelsen motsvarar till största del undantaget i 3 kap. 24 § LOU och ska förstås på samma sätt. I tredje punkten framgår att lagen inte gäller för upphandling som avser lån, även i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument. Även LUF-direktivet är tydligt utformat i detta avseende (se skäl 34 i ingressen samt artikel 21 e) och kontrakt som avser transaktioner för att förse en upphandlande myndighet med pengar eller kapital undantas således från direktivens tillämpningsområden. Detta undantag gäller även LOU.

  Lån behöver följaktligen inte upphandlas enligt reglerna i varken LUF eller LOU. Hur banklånet ska upprättas rent praktiskt kan jag dessvärre inte ge vägledning om inom ramen för vår Frågeportal.

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.