Till senaste kommentaren

Omfattas upphandling av banklån av LOU och LUF?

Hej,

Vårt företag har behov av ett banklån. Är det LOU/LUF som gäller i frågan om vilken bank vi ska vända oss till i slutänden? Alltså handlar man upp finansiell tjänst ”lån” på dem grundar som är föreskrivna i LOU/LUF?

Hur gör man om LOU/LUF inte är tillämplig i den frågan?

Kommentarer

 • Hej Artem!

  Vi utgår ifrån att ni är en sådan upphandlande myndighet eller enhet som omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU) och/eller lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

  Avgörande för vilken av LOU och LUF som ska tillämpas är den verksamhet som bedrivs. LUF gäller upphandling som genomförs av en upphandlande enhet som är verksam inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och är avsedd för utförandet av någon av de verksamheter som omfattas av lagen. Det är alltså en förutsättning för lagens tillämpning att det som anskaffas är avsett för sådan försörjningsverksamhet som anges i 2 kap. 1–8 §§ LUF.

  Vissa finansiella tjänster är undantagna från LUF:s tillämpningsområde. Bestämmelsen motsvarar till största del motsvarande undantag i LOU och ska förstås på samma sätt. Av undantagets tredje punkten framgår att LUF inte gäller för upphandling som avser lån, även i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument. Kontrakt som avser transaktioner för att förse en upphandlande myndighet eller enhet med pengar eller kapital är alltså undantagna.

  Lån behöver därmed inte upphandlas enligt vare sig LUF eller LOU. Hur banklån anskaffas rent praktiskt kan vi dessvärre inte ge vägledning om inom ramen för vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 3 kap. 30 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – undantag för vissa finansiella tjänster
  • 3 kap. 24 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – undantag för vissa finansiella tjänster
  • skäl 34 i ingressen samt artikel 21 e i LUF-direktivet – kontrakt som avser transaktioner för att förse en upphandlande myndighet eller enhet med pengar eller kapital är alltså undantagna undantas således från direktivets tillämpningsområden.
  Uppdaterad: den 15 november 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.