Upphandling av livsmedel

Hej! Hur skulle man kunna ställa krav på kadmiumhalter i livsmedel som upphandlas till kommunens kök och hur man då också kan ställa krav på leverantören att mäta det och vilken möjlig priseffekt det skulle få med tanke på att även Livsmedelsverket, som ansvarig myndighet, endast göra vissa stickprov idag? Mvh / Robert Larsson, Orust

Kommentarer

  • Hej Robert,

    I kriterietjänsten finns ett kriterium för kadmiumhalt i spannmål för icke-sammansatta produkter, exempelvis mjöl, som upphandlas till kommunens kök. En förutsättning för att ställa krav i upphandling är möjligheten till uppföljning.

    Leverantören ska uppfylla ställda krav, men i praktiken ligger information om produktens egenskaper på livsmedelsproducenten, exempelvis kadmiumhalt.
    Ett sätt att mäta halten kan vara anslutning till ett certifieringssystem som omfattar mätning av kadmiumhalt för att säkerställa att maxvärde ej överskrids.

    Livsmedelsverket är ansvarig tillsynsmyndighet och kontrollen gör stickprov utifrån befintliga resurser (precis som inom andra livsmedelsområden) vilket gör att "allt inte kontrolleras alltid".

    Din fråga gällande "möjlig priseffekt" tolkar jag som en kostnadsfråga om den upphandlande myndigheten, exempelvis kommunen, själva skulle skulle kontrollera kadmiumhalt i alla relevanta produkter vid leverans.
    Frågan är omöjlig att besvara men generellt kan sägas att all uppföljning kostar resurser i form tid och pengar. Uppföljningsarbetet styrs av kommunens prioriteringar inom hela upphandlingsområdet och kanske bör andra områden prioriteras vid uppföljning såsom djurskydd, byggentreprenader, IT-drift, vägunderhåll, arbetsrättsliga villkor m.m.

    Om något är oklart vänligen återkom.

    Bästa hälsningar
    /Monica    Monica Segmentsansvarig Livsmedel

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.