Till senaste kommentaren

Upphandling av transporttjänster med krav på drivmedel

Hej!

Kan man handla upp transporttjänster och kräva en viss typ av bränsle?

Vi tänker handla upp transporttjänster och önskar att våra leverantörer kör på flytande biogas eller komprimerad biogas.

Kan man ställa dessa krav och exkludera t.ex. HVO?

Kommentarer

 • Hej Ludvig,

  Svar på frågan om man kan exkludera ett specifikt bränsle vid en upphandling av transporttjänster beror på vilken typ av tjänst det handlar om. I de tjänster där leverantörer nästan uteslutande kör för den upphandlande organisationen som exempelvis sophämtning kan man ställa långtgående krav. Om transporttjänsten ingår i en större transportkedja som “kollektiva godstransporter” till exempel budtjänster där leverantören transporterar flera kunders paket samtidigt kan den upphandlande organisationen inte ställa lika långtgående krav. Kraven ska vara proportionerliga med tjänsten. För att göra en bedömning om vilka krav som är lämpliga är det viktigt att ha en god kunskap om transporttjänsten och de sträckor som ska köras. Hur ser tillgången till tankstationer ut och kan hela transportsträckan köras med denna typ av fordon.

  Det går att ställa krav för flytande biogas och komprimerad biogas. Att undvika HVO med dessa krav är rimligt eftersom idag finns lätta fordon som kan köras med två olika typer av bränslen kombinationen med gas och bensin är vanliga. HVO är förnybart diesel. Tunga fordon som kan köras med gas brukar vara byggda endast för gasdrift.

  Heini-Marja Hållbarhetsspecialist
 • Hej Upphandlingsmyndigheten
  Vid upphandlingar av fossilfria transporter för t.ex. länstrafiken i regionerna så har jag förstått att det är OK att speca biogas om infrastruktur finns i t.ex. bussdepåer vad det gäller biogastankning eller om bussar som drivs på biogas skall tas över i en ny upphandling för t.ex. en busskoncession för stadsbusstrafik.

  Men vad gäller för specificering av biogasen ? Måste den så kallade "gröngasprincipen" gälla i upphandlingar (dvs. att gas som blandats med naturgas under transport men som kan visa med ursprungscertifikat att den motsvarar en produktion av biogas på någon ort), eller kan länstrafiken begära 100% biogas för att lokalproducerad biogasproduktion skall ges en fördel baserat på att det bidrar till det lokala kretsloppet (vilket importerad gas inte gör).

  Att specificera 100% biogas innebär inte att andra gasleverantörer inte kan konkurrera med en lokal biogasproducent men innebär att biogasen måste transporteras från en biogasproduktionsanläggning eller ett nät som innehåller 100% biogas till bussdepåerna. På detta sätt får lokalproducerad biogas en evalueringsfördel (som den enligt mig förtjänar) men inte ett monopol.

  Tacksam för svar snarast

  Bästa Hälsningar
                       Nils biogasintressent
  Nils
 • Hej Nils,

  Det är inget krav att använda Gröngasprincipen. Den används när man köper gasen från en befintlig infrastruktur. Gröngasprincipen är likt resonemanget med grönel där det finns en infrastruktur som man köper en viss volym ifrån. Leverantören lovar att sätta in motsvarande del i systemet så att på massbalansnivån motsvarar andelen grönel eller gröngas det som är upphandlat. Gröngasprincipen används för att underlätta verifieringen av kraven.

  Visst kan en upphandlande myndighet efterfråga 100 procent biogas och ta över ett eget tankningsställe. Det som man inte får ställa krav på i offentlig upphandling är att biogasen ska vara lokalproducerad för det bryter mot principen om icke-diskriminering och proportionalitet.

  Tänker du att transporterna av biogas 100 kan göra det dyrare för icke lokala leverantörer och därmed gynna lokalproduktion av biogas 100 i utvärderingen?

  Med vänlig hälsning
  Heini-Marja Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.