Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Upphandling av transporttjänster med krav på drivmedel

Hej!

Kan man handla upp transporttjänster och kräva en viss typ av bränsle?

Vi tänker handla upp transporttjänster och önskar att våra leverantörer kör på flytande biogas eller komprimerad biogas.

Kan man ställa dessa krav och exkludera t.ex. HVO?

Kommentarer

  • Hej Ludvig,

    Svar på frågan om man kan exkludera ett specifikt bränsle vid en upphandling av transporttjänster beror på vilken typ av tjänst det handlar om. I de tjänster där leverantörer nästan uteslutande kör för den upphandlande organisationen som exempelvis sophämtning kan man ställa långtgående krav. Om transporttjänsten ingår i en större transportkedja som “kollektiva godstransporter” till exempel budtjänster där leverantören transporterar flera kunders paket samtidigt kan den upphandlande organisationen inte ställa lika långtgående krav. Kraven ska vara proportionerliga med tjänsten. För att göra en bedömning om vilka krav som är lämpliga är det viktigt att ha en god kunskap om transporttjänsten och de sträckor som ska köras. Hur ser tillgången till tankstationer ut och kan hela transportsträckan köras med denna typ av fordon.

    Det går att ställa krav för flytande biogas och komprimerad biogas. Att undvika HVO med dessa krav är rimligt eftersom idag finns lätta fordon som kan köras med två olika typer av bränslen kombinationen med gas och bensin är vanliga. HVO är förnybart diesel. Tunga fordon som kan köras med gas brukar vara byggda endast för gasdrift.

    Heini-Marja Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.